Obrazy na czoło-8

a-1

Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy..., to w nas, młodych Polakach tkwi pamięć i radość z tego, że nasi przodkowie poświęcili życie, zdrowie, własne rodziny, by odzyskać niepodległą Polskę i abyśmy my, jako młodzi patrioci naszego pięknego kraju byli dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Dlatego też dzień  11 listopada to szczególna data dla każdego z nas. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy.
By wyrazić radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju nasza szkoła przyłączyła się do akcji Szkoła do hymnu zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W dniu 10 listopada  o równej, symbolicznej godzinie 11.11 uczniowie wraz z nauczycielami wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego - nasz hymn narodowy, pieśń, która towarzyszyła walczącym o niepodległość i mobilizowała ich do walki.
Z uwagi na trudny dla nas czas, odśpiewanie hymnu również odbyło się w niecodziennych okolicznościach, mianowicie za pośrednictwem Internetu. Było to tym samym szczególne, gdyż mimo, że fizycznie nie możemy być razem i  świętować, to online wszyscy spotkaliśmy się i złączyliśmy swoje głosy w barwny chór niosący piękną pieśń o walce naszych przodków.
Dla nas, nauczycieli, to piękna chwila patrząc na uczniów tak mocno zaangażowanych w uroczystości narodowe, którzy mimo niesprzyjających warunków, pokazali że pamiętają o historii swojego kraju. Dlatego też, by jeszcze mocniej wzbudzić poczucie wartości narodowej zarówno na lekcjach muzyki, jak i innych przedmiotach humanistycznych, rozmawiano na temat odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie na zajęciach oglądali prezentacje, śpiewali pieśni  m.in. Mazurek Dąbrowskiego, Piechotę, Pierwszą brygadę, Przybyli ułani pod okienko.
Dyrekcja szkoły bardzo serdecznie dziękuje wszystkim za włączenie się do ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu".

W 1795 roku Polska zniknęła z map Europy podzielona między trzy kraje zaborcze - Austrię, Prusy i Rosję. Ciemiężony przez zaborców naród polski kilkukrotnie zrywał się do walki o wolność. Bezskutecznie. Dopiero po 123 latach niewoli, 11 listopada 1918 roku ogłoszono ustanowienie państwa polskiego w granicach uwzględniających uwarunkowania historyczne. Proces kształtowania się granic i państwowości trwał aż do 1923 roku. Ostatecznie powstało wolne i niepodległe państwo polskie - II Rzeczpospolita.

Moja niepodległa

https://mojaniepodlegla.pl

Ojcowie Niepodległości

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/43988,Ojcowie-Niepodleglosci.html#

Czytaj więcej...

Doradzamy zawodowo, wybieramy odlotowo czyli OTK w sieci-2Dwunasta edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery z założenia miała być szczególna. Ze względu na rosnącą drugą falę epidemiczną organizator, Stowarzyszenie Doradców Zawodowych RP, zalecał uczestniczącym w przedsięwzięciu szkołom korzystanie z narzędzi umożliwiających zdalny kontakt. ZSTiO, jako placówka od lat uczestnicząca w kolejnych edycjach OTK, zaproponowało szkołom podstawowym skorzystanie z platformy internetowej umożliwiającej dwustronny kontakt. Tak więc 19 października przed kamerami stanęli nauczyciele kształcący młodzież w poszczególnych zawodach, informując zebranych w swoich szkołach ósmoklasistów o specyfice każdej z branż.
Dwa dni później to samo narzędzie pozwoliło na spotkanie uczniów z załogą pływającego po Bałtyku promu „Polonia”. Trzej oficerowie w gali mundurowej wyczerpująco informowali o specyfice morskiej służby i warunkach odbywania staży na pokładach tych niezwykłych statków. Jak się okazuje, dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi i właściwej dozie determinacji stron pokonanie licznych ograniczeń jest możliwe.

Ślubowanie-10W tym roku szkolnym uroczystość ślubowania klas pierwszych miała inny przebieg niż w poprzednich latach. Dotychczas zawsze ceremonii przewodniczył patron naszej szkoły, król Kazimierz Wielki, jednakże trudna sytuacja pandemiczna uniemożliwiła zorganizowanie tradycyjnego ceremoniału. Dla zachowania bezpieczeństwa, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, każda klasa pierwsza złożyła przysięgę w innym czasie. W obecności dyrekcji szkoły i wychowawcy, uczniowie obiecali sumiennie i systematyczne pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, wzorową postawą moralną i rzetelną nauką godnie reprezentować szkołę i dążyć do tego, by stać się uczciwymi ludźmi, sumiennymi pracownikami i dobrymi obywatelami naszej Ojczyzny – Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym roku szkolnym do ślubowania przystąpiły cztery klasy pierwsze: trzy klasy technikum (technik budownictwa – wych. Aneta Prucnal, technik architektury krajobrazu – wych. Anna Libuda, technik logistyk – wych. Anna Kułaga) i jedna klasa BSIS – wych. Monika Kuś. Pani dyrektor Lucyna Wojnowska życzyła wszystkim pierwszoklasistom bardzo dobrych wyników w nauce oraz wytrwałości w dążeniu do realizacji zamierzeń i osiągania sukcesów. Podkreśliła, że ślubowanie to niezwykle ważny dla uczniów moment, od tego bowiem dnia stają się oni pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności, świadomymi swoich praw i obowiązków.

Podkategorie

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!