Obrazy na czoło-8

a-1

Uczniowie ZSTiO im. Kazimierza Wielkiego w Busku- Zdroju w roku szkolnym 2020/2021 mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski. Stypendium udzielane jest na pokrycie wydatków związanych z kosztami pobierania nauki przez ucznia poza jego miejscem zamieszkania i przyznawane jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

>>CZYTAJ WIĘCEJ<<


 


Kongres Edukacji Przyszłości-2Udział ZSTiO w Kongresie, na którym przedstawiono przykłady nowatorskich rozwiązań z dziedziny edukacji i sportu realizowanych w szkołach, Uczniowskich Klubach Sportowych i innych placówkach oświatowych, był kontynuacją Europejskiego Tygodnia Sportu. Wykłady i prezentacje przedstawione przez zaproszonych ekspertów miały również za zadanie uświadomienie zgromadzonym gościom, że dalsze zmiany w kulturze fizycznej i systemie oświatowym są nieuniknione.
Zaprezentowane zostały również formy prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, które mogą być dla uczestników Kongresu Edukacji Przyszłości inspiracją do ich wprowadzania w swoich szkołach.
Na Kongresie podsumowano zaangażowanie szkół w tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu. Za zorganizowanie szeregu imprez sportowych Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, na ręce Pani dyrektor Lucyny Wojnowskiej, złożył list gratulacyjny, okazały puchar oraz sprzęt sportowy, który będzie wykorzystywany na lekcjach wychowania fizycznego.

Akcja krwiodawstwa w ZSTiO-1117 października 2019 r. w ZSTiO miała miejsce kolejna cykliczna akcja oddawania krwi. Od godziny 8.00 rano w kolejce ustawiło się ponad 30 uczniów. Jednak ze względu na liczne infekcje, część osób nie została zakwalifikowana do oddawania krwi. Ostatecznie pracownicy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach pobrali krew od 19 osób w tym 14 uczniów, 1 nauczyciela oraz 4 krwiodawców z powiatu buskiego; łącznie 8,55 litra krwi.
Od kilkunastu lat nasza szkoła przystępuje do Turnieju pod nazwą: „Młoda krew ratuje życie”. Młodzież, która oddaje krew należy do Klubu Honorowych Dawców Krwi. Uczniowie zostali poczęstowani jogurtami, ciastkami i mandarynkami przekazanymi przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Busku-Zdroju.

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniej - nauczać.-39Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniej - nauczać. Słowa  Marka Twaina przewijały się podczas akademii dedykowanej nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju. Na uroczystość, która odbyła się 11.10.2019 roku w hali PMOS, przybyli zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Renata Krzemień, Wiceburmistrz Michał Maroński, Przewodniczący Rady Rodziców Radosław Matuszkiewicz i gospodarz hali Dyrektor Grzegorz Wojciechowski. Następnie pani Dyrektor Lucyna Wojnowska podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za trud, wytrwałość i pracę wkładaną w przekazywanie wiedzy i kształtowanie charakterów młodych ludzi. Życzenia złożyli również zaproszeni goście oraz przedstawiciele społeczności uczniowskiej.
Święto Edukacji Narodowej to czas nagród dla nauczycieli i pracowników oświaty.

Medal Komisji Edukacji Narodowej został wręczony pani Annie Kuładze.

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę otrzymał pan Michał Sokołowski.

Nagrodę Starosty Buskiego wręczono panu Arturowi Libudzie.

Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali nauczyciele: panie Julita Ładowska, Anna Matuszewska, Katarzyna Rogowicz-Plisak, Aneta Prucnal, Małgorzata Służalska, Beata Suwaj, panowie Zbigniew Hrywniak, Sławomir Maj, Michał Majewski oraz pracownicy administracji i obsługi: panie Alfreda Kryczka, Anita Sala, Dorota Piątek i pan Krzysztof Ignacak.

Budowa tężni-4Dnia 03.10.2019 roku uczniowie klasy IV T A kształcący się w zawodzie technik budownictwa wraz z opiekunami odwiedzili teren budowy tężni solankowej w Parku Zdrojowym  w Busku-Zdroju. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z technologiami poszczególnych etapów budowy. Kierownikiem jest pan Sylwester Przanowski, któremu uczniowie zadawali pytania dotyczące zastosowanych materiałów, dokumentacji projektowej i przetargowej.

Podkategorie

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!