Obrazy na czoło-8

a-1

„Wymagajcie od siebie,

choćby inni od was nie wymagali”

                      Św. Jan Paweł II

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Wy Drodzy Uczniowie !  
                                                 >>
CZYTAJ WIĘCEJ<<

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020-126 czerwca 2020 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju zakończono rok szkolny.
Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią były zachowane wszelkie środki ostrożności. Rozdano jedynie świadectwa i wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów, a także stypendia Starosty Buskiego.
Nasi uczniowie otrzymali również stypendia za dobre wyniki w nauce.

Miłych wakacji, do zobaczenia we wrześniu.

 

Jeszcze jeden laptop użyczony uczniowi.-1Jeszcze jeden laptop trafił do rąk naszego ucznia. Miejmy nadzieję, że we wrześniu rozpoczną się zajęcia stacjonarne i uczniowie spotkają się z nauczycielami w klasach naszej szkoły.

Użyczenie laptopów-2W dniu 03.06.2020 r. pięciu uczniom naszej szkoły zostały użyczone laptopy, które posłużą im do obowiązku realizacji nauczania zdalnego. Laptopy zostały zakupione przez Powiat Buski w związku z realizacją projektu pn.: „Doposażenie jednostek oświatowych Powiatu Buskiego w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Użyczenie sprzętu odbyło się na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem ucznia, a Dyrektorem Szkoły i obejmuje wyłącznie okres nauki zdalnej. Po tym czasie sprzęt musi zostać zwrócony do szkoły. Życzymy uczniom efektywnego korzystania z otrzymanego sprzętu oraz sukcesów w nauce.

Podkategorie

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!