Obrazy na czoło-8

a-1

 

Uczniowie ZSTiO im. Kazimierza Wielkiego w Busku- Zdroju w roku szkolnym 2020/2021 mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski. Stypendium udzielane jest na pokrycie wydatków związanych z kosztami pobierania nauki przez ucznia poza jego miejscem zamieszkania i przyznawane jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

>>CZYTAJ WIĘCEJ<<


 


Szkolenie na Maderze-1Planowaną na koniec marca 2020 roku mobilność kadry w ramach projektu „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym”, finansowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, wreszcie udało się zrealizować na początku października. W szkoleniu Job shadowing wzięło udział troje nauczycieli przedmiotów zawodowych i języków obcych, na co dzień pracujących z młodzieżą kształcącą się na kierunku technik architektury krajobrazu.
Program szkolenia był ściśle związany z działalnością tego kierunku. Jego założeniem było porównanie standardów pracy w Polsce i Portugalii, wdrożenie się w działania branży ogrodniczej, przede wszystkim poprzez zastosowanie wiedzy w praktyce. Nauczyciele mogli zapoznać się z pracą architektów, obsługą sprzętu geodezyjnego, wykonywali obmiary na potrzeby prac projektowych oraz dokonywali inwentaryzacji wybranych fragmentów terenów zieleni. Prace pielęgnacyjne w Madeira Botanical Garden oraz aranżacja lokalnych kwietników sezonowych pozwoliły na zdobycie wielu nowych doświadczeń i umiejętności. Obserwacje pracy architektów, stosowanych programów komputerowych i rozwiązań projektowych, pozwolą na modyfikację własnego warsztatu pracy z młodzieżą po powrocie.
Mobilności w ramach programów POWER i ERASMUS+ pozwalają na poznanie innych kultur, tradycji, zachowań, możliwości rozwiązania podobnych problemów w inny sposób. Jeśli dodamy do tego niemal ciągłą komunikację w języku obcym, to sens zagranicznych szkoleń staje się oczywisty. Podnoszenie kompetencji zawodowych jest i powinno być wyzwaniem dla każdego współczesnego nauczyciela. Czerpanie z doświadczeń innych, zwłaszcza na płaszczyźnie międzykulturowej, zawsze wprowadza zmiany. Zmiany na lepsze.

Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy..., to w nas, młodych Polakach tkwi pamięć i radość z tego, że nasi przodkowie poświęcili życie, zdrowie, własne rodziny, by odzyskać niepodległą Polskę i abyśmy my, jako młodzi patrioci naszego pięknego kraju byli dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Dlatego też dzień  11 listopada to szczególna data dla każdego z nas. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy.
By wyrazić radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju nasza szkoła przyłączyła się do akcji Szkoła do hymnu zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W dniu 10 listopada  o równej, symbolicznej godzinie 11.11 uczniowie wraz z nauczycielami wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego - nasz hymn narodowy, pieśń, która towarzyszyła walczącym o niepodległość i mobilizowała ich do walki.
Z uwagi na trudny dla nas czas, odśpiewanie hymnu również odbyło się w niecodziennych okolicznościach, mianowicie za pośrednictwem Internetu. Było to tym samym szczególne, gdyż mimo, że fizycznie nie możemy być razem i  świętować, to online wszyscy spotkaliśmy się i złączyliśmy swoje głosy w barwny chór niosący piękną pieśń o walce naszych przodków.
Dla nas, nauczycieli, to piękna chwila patrząc na uczniów tak mocno zaangażowanych w uroczystości narodowe, którzy mimo niesprzyjających warunków, pokazali że pamiętają o historii swojego kraju. Dlatego też, by jeszcze mocniej wzbudzić poczucie wartości narodowej zarówno na lekcjach muzyki, jak i innych przedmiotach humanistycznych, rozmawiano na temat odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie na zajęciach oglądali prezentacje, śpiewali pieśni  m.in. Mazurek Dąbrowskiego, Piechotę, Pierwszą brygadę, Przybyli ułani pod okienko.
Dyrekcja szkoły bardzo serdecznie dziękuje wszystkim za włączenie się do ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu".

W 1795 roku Polska zniknęła z map Europy podzielona między trzy kraje zaborcze - Austrię, Prusy i Rosję. Ciemiężony przez zaborców naród polski kilkukrotnie zrywał się do walki o wolność. Bezskutecznie. Dopiero po 123 latach niewoli, 11 listopada 1918 roku ogłoszono ustanowienie państwa polskiego w granicach uwzględniających uwarunkowania historyczne. Proces kształtowania się granic i państwowości trwał aż do 1923 roku. Ostatecznie powstało wolne i niepodległe państwo polskie - II Rzeczpospolita.

Moja niepodległa

https://mojaniepodlegla.pl

Ojcowie Niepodległości

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/43988,Ojcowie-Niepodleglosci.html#

Czytaj więcej...

Doradzamy zawodowo, wybieramy odlotowo czyli OTK w sieci-2Dwunasta edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery z założenia miała być szczególna. Ze względu na rosnącą drugą falę epidemiczną organizator, Stowarzyszenie Doradców Zawodowych RP, zalecał uczestniczącym w przedsięwzięciu szkołom korzystanie z narzędzi umożliwiających zdalny kontakt. ZSTiO, jako placówka od lat uczestnicząca w kolejnych edycjach OTK, zaproponowało szkołom podstawowym skorzystanie z platformy internetowej umożliwiającej dwustronny kontakt. Tak więc 19 października przed kamerami stanęli nauczyciele kształcący młodzież w poszczególnych zawodach, informując zebranych w swoich szkołach ósmoklasistów o specyfice każdej z branż.
Dwa dni później to samo narzędzie pozwoliło na spotkanie uczniów z załogą pływającego po Bałtyku promu „Polonia”. Trzej oficerowie w gali mundurowej wyczerpująco informowali o specyfice morskiej służby i warunkach odbywania staży na pokładach tych niezwykłych statków. Jak się okazuje, dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi i właściwej dozie determinacji stron pokonanie licznych ograniczeń jest możliwe.

Podkategorie

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!