joomplu:9281

a-1

Charytatywny kiermasz walentynkowy-814 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku- Zdroju odbył się Walentynkowy kiermasz charytatywny. Szkolni wolontariusze wraz z opiekunami przygotowali pyszne i zdrowe potrawy, którymi częstowali społeczność szkolną. Degustacji towarzyszyła kwesta na rzecz chorego Kuby. Uczniowie i pracownicy szkoły po raz kolejny pokazali swoje wielkie serca i sukcesywnie zasilali puszki datkami.
Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka - te piękne słowa ks. Mieczysława Malińskiego przyświecają idei szkolnego wolontariatu, który już planuje następne działania.

Wolontariusze nie próżnują-7W telegraficznym skrócie:
Tuż przed świętami wesoła ósemka aktywnych działaczy Szkolnego Koła Wolontariatu włączyła się w akcję zbiórki funduszy na Schronisko dla Zwierząt. Miało to miejsce 21 grudnia 2019 roku i zbiegło się z kiermaszem przedświątecznym organizowanym w centrum Buska-Zdroju. Magiczna atmosfera, co prawda nie białych, ale i tak radosnych świąt bożonarodzeniowych sprzyjała chęci dzielenia się zasobami portfela z braćmi mniejszymi. Udało się zebrać ponad 1000 zł.
Zakończyliśmy działanie Góra Grosza. Zebrane pieniążki zostały spakowane i wysłane. Po przeliczeniu wszystkich jedno-, dwu-, pięcio-, dziesięcio-, dwudziesto-, pięćdziesięcio- groszówek oraz grubszego bilonu i banknotów możemy pochwalić się sumą 273,51 zł.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zabrzmiała w sercach pięciorga wolontariuszy, którzy dnia 12 stycznia 2020 roku ruszyli z pustymi puszkami spod BSCK w Busku-Zdroju. Po czterogodzinnym kwestowaniu wrócili na miejsce zbiórki, gdzie zawartość puszek została dokładnie policzona. Wolontariuszom naszej szkoły udało się zebrać około 2000 zł.
Brawo MY!!!

poMoc płynie z wolontariatu-15 grudnia został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W bieżącym roku obchody tego święta w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju miały szczególny charakter. Opiekunowie szkolnego wolontariatu postanowili zaprezentować młodzieży, jak różne oblicza może przyjmować ten rodzaj działalności społecznej. Oblicza wolontariatu zaprezentowali zaproszeni na tę uroczystość prelegenci.
Andarilho solitario, czyli samotny wędrowiec
To określenie najlepiej oddaje charakter peregrynacji pana Damiana Czajki, których cel stanowiło dotarcie do środowisk polonijnych w Brazylii. Nasi rodacy najliczniej emigrowali tam głównie w okresie międzywojennym, nie może więc dziwić, że przedstawiciele polskiej diaspory nie tylko przechowali liczne pamiątki ze „starego kraju” i pamięć o zwyczajach przodków, lecz również język w dość osobliwej formie. Dziś mogą dziwić archaicznie brzmiące słowa i konstrukcje składniowe, stanowią jednak świadectwo starań o zachowanie tożsamości. Okazuje się więc, że wolontariat może oznaczać dążność do podtrzymywania więzów ze środowiskami polonijnymi rozrzuconymi przez los po całym świecie. Oznacza również determinację w samodzielnym docieraniu do ambitnych celów.
Spojrzeć w oczy nieuchronnie odchodzącemu…..
Pan Jarosław Zatorski reprezentujący buskie hospicjum postawił zgromadzonym uczniom pytania, którym młody człowiek zwykle nie musi się stawiać czoła - czy jesteś gotów emocjonalnie zmierzyć się z samotnością i bólem umierającego? Czy zdołasz ofiarować mu swoją obecność? W rzeczywistości zdominowanej przez media epatujące fetyszem młodości, technicznych nowinek, naskórkowego odbioru świata to wyzwanie, któremu tylko nieliczni są w stanie podołać. Dlatego tak ważne jest, aby wolontariusze ofiarowujący hospicjum swoje wsparcie mieli pełną świadomość emocjonalnych kosztów, jakie poniosą. Jeśli jednak znajdą  w sobie wystarczająco dużo determinacji, ich trudno mierzalna pomoc będzie nie do przecenienia.

Czytaj więcej...

Szlachetna paczka-1W tym roku szkolnym po raz pierwszy jako szkoła wzięliśmy udział w przygotowaniu Szlachetnej Paczki jako darczyńcy. Mieliśmy pewne obawy czy uda nam się zrealizować to przedsięwzięcie, czy damy radę zapewnić trzy kluczowe potrzeby wybranej rodziny. Stanowi to pewne wyzwanie finansowe, ale mieliśmy nadzieję, że przy tak zasobnej w uczniów szkole i zawsze gotowych do pomocy wychowawcach wszystko jest możliwe.
Szlachetna Paczka – co to jest?
Jest to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacyjnie opiera się na pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy w całej Polsce koordynowanej z centrali w Krakowie.
Nasz znajomy wolontariusz
Jednym z wolontariuszy Szlachetnej Paczki w naszej okolicy okazała się absolwentka klasy geodezyjnej ZSTiO, kiedyś Paulina Rędzińska, a obecnie Paulina Chynek. Wybraliśmy jedną z kilku rodzin objętych opieką Pauliny. Współpraca ze znajomą osobą daje poczucie bezpieczeństwa i od razu przyjmuje mniej formalny charakter.
Ludzi dobrej woli jest więcej….

Czytaj więcej...

ZSTiO - ,,Razem dla Hospicjum27 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku- Zdroju odbył się kiermasz charytatywny ,,Razem dla Hospicjum". Szkolni wolontariusze wraz z opiekunami przygotowali pyszne i zdrowe potrawy, którymi częstowali społeczność szkolną. Degustacji towarzyszyła kwesta na rzecz Hospicjum w Busku- Zdroju. Uczniowie i pracownicy szkoły po raz kolejny pokazali swoje wielkie serca i sukcesywnie zasilali puszki datkami.
,,Im więcej kto opuszczony z tym większą miłością służyć mu trzeba"- te piękne słowa św. Brata Alberta przyświecają idei szkolnego wolontariatu, który już planuje następne działania.

Wolontariat - szkolimy się-414 listopada 2019 r. młodzież naszej szkoły uczestniczyła w szkoleniu dla wolontariuszy, które zostało zorganizowane przy współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach. Przeprowadzone było przez panią Magdalenę Gwóźdź– I Wiceprezesa Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach, która odpowiada za wolontariat lokalny oraz pana Wiktora Tutaja - Wiceprezesa Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach od spraw administracyjnych.
Podczas szkoleniu młodzież poznała pojęcia:

  • wolontariat (świadoma, dobrowolna i bezpłatna działalność na rzecz innych osób/ instytucji, z którymi nie pozostaje się w związku rodzinno–koleżeńsko- przyjacielskim)
  • filantropia (działalność osób bądź instytucji polegająca na bezinteresownym udzielaniu pomocy finansowej lub materialnej potrzebującym)

    Przykłady miejsc, w których mogą działać wolontariusze (np. szpitale, hospicja, szkoły, przedszkola, fundacje, stowarzyszenia, schroniska dla zwierząt, świetlice środowiskowe, Domy Pomocy Społecznej).
    Korzyści z wolontariatu (doświadczenie, rozwój, kompetencje, wpływ na lokalne środowisko, satysfakcja, nowe znajomości).
    Prawa i obowiązki wolontariusza.
    Ofertę Regionalnego Centrum Wolontariatu.

Czytaj więcej...

Wolontariusze w akcji-26Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju wkroczyli w rok szkolny 2019/2020 dziarskim krokiem. Już w drugim tygodniu września 30 uczniów ZSTiO służyło pomocą przy realizacji trwającego pięć dni projektu „Małe Miasto Busko-Zdrój”. Tydzień później prężna grupa wolontariuszy pomagała w organizacji Integracyjnego Turnieju Szachowego na hali sportowej buskiego PMOS. Kluczowym działaniem „Małego Miasta” była symulacja dorosłego życia przez małoletnich uczestników, którzy uczyli się pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze.  Adresatem działań konkursowych   były   dzieci   w   wieku   od   8   do   12   lat,  zaproszone   z   państwowych   szkół podstawowych w Busku-Zdroju. W projekcie uczestniczyło 105 dzieci, które w czasie zadań projektowych zostały podzielone na grupy pięcioosobowe. Nasi wolontariusze byli odpowiedzialni za przypisane im grupy dzieci, obsługiwali biuro projektowe, sklepik oraz stanowisko bankowe stworzone na potrzeby projektu. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że była to dla nich niesamowita przygoda i lekcja życia oraz że pod koniec całego przedsięwzięcia trudno im było się rozstać ze swoimi podopiecznymi.
21 września na hali sportowej PMOS w Busku-Zdroju odbył się organizowany przez buski klub sportowy Szach Mag Integracyjny Turniej Szachowy. W zmaganiach turniejowych wzięło udział ponad 70 zawodników w 4 grupach wiekowych (do lat 8, 12, 18 oraz grupa open). Uczestnicy przybyli ma turniej m.in. z Ostrowca Świętokrzyskiego, Nietuliska Dużego, Chmielnika, Połańca, Zbludowic, Starachowic, Wadowic Górnych, Opatowa, Kielc, Krakowa, Miechowa i Bliżyna oraz oczywiście z Buska-Zdroju. Oprócz zmagań szachowych najmłodsi uczestnicy mogli spróbować swoich sił w konkursie plastycznym oraz konkursie języka angielskiego o tematyce królewskiej gry. Nasi wolontariusze zajmowali się przygotowaniem hali do turnieju, rozkładaniem sprzętu szachowego, nagłośnieniem, obsługą bufetu oraz malowaniem dziecięcych buziek. Wszyscy spisali się na medal.
Kończy się wrzesień, a my uczestniczyliśmy już w dwóch akcjach organizowanych z rozmachem i na szeroką skalę. Mamy nadzieję, że w kolejnych miesiącach Szkolne Koło Wolontariatu w ZSTiO będzie mogło być częścią kolejnych ważnych wydarzeń w życiu buskiej społeczności i dołoży swoją cegiełkę w budowaniu wspólnego dobra.

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!