joomplu:9281

a-1

Ponieważ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących od kilku lat współpracuje z bałtyckim przewoźnikiem promowym Unity Line w zakresie organizowania staży dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, kadra szkoły zapraszana jest do udziału w cyklicznych szkoleniach mających na celu doskonalenie tej formy kooperacji obydwu podmiotów.

Z inicjatywy organizatora przedsięwzięcie przyjmuje formę rejsu okrężnego odbywanego na trasie Świnoujście-Ystad-Świnoujście, co daje kadrze możliwość zapoznania się z warunkami odbywania uczniowskich staży. Omówione zostały ponadto aspekty organizacyjno-formalne, a także- co szczególnie istotne- nawiązano kontakty z kadrą innych szkół kształcących przyszłych hotelarzy. To z kolei ułatwi w przyszłości wiele wspólnie podejmowanych działań, jak chociażby przyjmowanie wolontariuszy przybywających do Polski w ramach różnego rodzaju akcji edukacyjnych i wolontaryjnych.

Szczególnym efektem wspomnianego udziału kadry ZSTiO w rejsie okrężnym było zorganizowanie wizyty studyjnej pracowników i personelu pokładowego Unity Line, która została zorganizowana w lutym 2020.

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!