joomplu:9281

a-1

Logistyka na wesoło-1Uczniowie klas logistycznych oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych w bardzo aktywny sposób zaprezentowali zawód logistyka. Przeprowadzili dla przyszłych logistyków lekcje pod hasłem "Logistyka na wesoło", które przybliżyły uczniom umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu.
Zaprojektowanie obiektu logistycznego lub środka transportu z klocków LEGO, sklejanie drewnianych modeli, ułożenie wiersza "Lekcja logistyki na wesoło" oraz rozwiązanie tematycznej krzyżówki, to tylko niektóre z zadań, z którymi uczniowie zmagali się podczas tych zajęć.
Zawodom towarzyszyło logistyczne przesłanie: „Czas jest ważny w logistyce ale pamiętajmy również o rzetelności i jakości”! Celem tej zabawy było również pokazanie uczniom, w jaki sposób logistyka w dzisiejszych czasach radzi sobie z minimalizacją strat i ubytków w magazynowaniu i przemieszczaniu ładunków.

Targi edukacyjne 28.02.2020-1Przedstawiciele młodzieży, kształcącej się w zawodzie TECHNIK GEODETA brali aktywny udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych, które odbyły się na terenie Hali Sportowej w dniu 28.02.2020r.
Podczas targów uczniowie prezentowali nowoczesne instrumenty pomiarowe, które znajdują się na wyposażeniu szkoły między innymi odbiorniki GPS, tachimetry elektroniczne, niwelatory cyfrowe.

Ponieważ Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących od kilku lat współpracuje z bałtyckim przewoźnikiem promowym Unity Line w zakresie organizowania staży dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, kadra szkoły zapraszana jest do udziału w cyklicznych szkoleniach mających na celu doskonalenie tej formy kooperacji obydwu podmiotów.

Z inicjatywy organizatora przedsięwzięcie przyjmuje formę rejsu okrężnego odbywanego na trasie Świnoujście-Ystad-Świnoujście, co daje kadrze możliwość zapoznania się z warunkami odbywania uczniowskich staży. Omówione zostały ponadto aspekty organizacyjno-formalne, a także- co szczególnie istotne- nawiązano kontakty z kadrą innych szkół kształcących przyszłych hotelarzy. To z kolei ułatwi w przyszłości wiele wspólnie podejmowanych działań, jak chociażby przyjmowanie wolontariuszy przybywających do Polski w ramach różnego rodzaju akcji edukacyjnych i wolontaryjnych.

Szczególnym efektem wspomnianego udziału kadry ZSTiO w rejsie okrężnym było zorganizowanie wizyty studyjnej pracowników i personelu pokładowego Unity Line, która została zorganizowana w lutym 2020.

Geodeci w parku zdrojowym.-1W roku szkolnym 2019/2020 grupa uczniów klasy 2 TGK kształcąca się w zawodzie technik geodeta miała możliwość zapoznania się z obsługą geodezyjną przebudowy otoczenia Sanatorium Marconi w Parku Zdrojowym. Młodzież wykonała pomiary wysokościowe, które miały na celu określenie wysokości w państwowym układzie odniesienia „ Kronsztad" elementów uzbrojenia terenu m. in. Studzienek kanalizacyjnych, kratek ściekowych, zasuw wodnych. Do pomiarów zastosowano instrumenty geodezyjne dostępne w szkole.

Z wizytą na Politechnice Świętokrzyskiej-47 stycznia 2020 roku uczniowie klas maturalnych, korzystając z zaproszenia Politechniki Świętokrzyskiej, odwiedzili Wydział Budownictwa i Architektury tej uczelni. Pracownicy Działu Promocji i Działu Kształcenia przedstawili historię kieleckiej uczelni oraz zaprezentowali ofertę edukacyjną, zachęcając przyszłych studentów do podjęcia w studiów właśnie w tym mieście. . Uczniowie mieli również możliwość zwiedzania nowoczesnych laboratoriów badawczych w zakresie materiałów budowlanych, technologii betonu, materiałów i nawierzchni drogowych i diagnostyki obiektów technicznych. Laboratoria te zostały utworzone w ramach realizowanych przez uczelnię programów unijnych. Wyposażone w nowoczesny sprzęt, umożliwiają wykonywanie badań na światowym poziomie. Chociaż na wybór ścieżki edukacyjnej nasi maturzyści mają jeszcze kilka miesięcy, to na pewno informacje, które uzyskali w czasie spotkań z pracownikami, pomogą im w podjęciu właściwych decyzji.

Spotkanie z Łukaszem CHwalikiem-1Tuż przed bożonarodzeniową przerwą świąteczną Zesspół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących miał okazję gościć kogoś szczególnego – pana Łukasza Chwalika, managera działu HSK w jednym z hoteli w Beverly Hills, USA.

Klasy kształcące młodzież w kierunku technik hotelarstwa stawiły się w komplecie, co nie może dziwić zważywszy osobę prelegenta i temat jego wystąpienia. Rodowity buszczanin to typowy przykład self-made man’a, człowieka sukcesu.

Z wykształcenia ratownik medyczny przypadkiem podjął pracę w jednym z krakowskich sieciowych hoteli, by po latach intensywnej pracy i kolejnych awansów objąć kierownicze stanowisko we wspomnianym obiekcie.

Recepta wydaje się być banalnie prosta – świetna i ciągle doskonalona znajomość języka angielskiego, żelazna samodyscyplina i determinacja w dążeniu do wytyczonego celu.

Licznie zebrana młodzież z uwagą wysłuchała barwnej, skrzącej się dowcipem opowieści, po czym nastąpiła seria pytań dotyczących branży.

Konkluzja jest jednoznaczna- hotelarstwo czy szerzej turystyka czy to dziedziny, które mogą uczynić życie ciekawym, pozwalają na poznawanie nowych miejsc i ludzi. Trzeba tylko umieć właściwie wykorzystać szanse, jakie daje nam los. 

Get ready for Xmas.-33W dniu 19 grudnia 2019 r. w zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju odbyła się druga edycja konkursu językowo – hotelarskiego Get ready for Xmas. Do konkursu zgłosiły się 3 zespoły, dwa z klas pierwszych i jeden z klasy drugiej. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować aranżację stołu dla dwóch osób na kolację wigilijną.
Jury w skład którego wchodzili:  pani wicedyrektor do spraw przedmiotów zawodowych Anna Kosela jako przewodnicząca, pani Ewa Charczuk jako specjalista języka angielskiego w  branży hotelarskiej oraz pan Wojciech Faryś jako specjalista w zakresie hotelarstwa, miało twardy orzech do zgryzienia, jako że dekoracje zapierały dech w piersiach.
Po długich obradach zdecydowano że I miejsce otrzyma klasa I T hp, II – klasa I T H, a III – klasa II T H. Jury uzasadniło swoją decyzję, a pamiątkowe dyplomy i upominki od organizatorów wręczyła pani dyrektor szkoły – mgr Lucyna Wojnowska.
Mamy nadzieję, że konkurs będzie cieszył się coraz większym zainteresowaniem uczniów klas hotelarskich i w przyszłej edycji uczestników będzie więcej.

Hotelarze w UROCZYSKU-8Ostatni listopadowy weekend uczniowie uczestniczący w projekcie „Hotelarze przyszłości” gościli w czterogwiazdkowym hotelu „Uroczysko” w Cedzynie. Podczas zajęć grupowych młodzież zapoznała się z aspektami obsługi gości targowo-kongresowych, a po ich zakończeniu… no cóż, wedle gustu i upodobań: basen, sauna, jacuzzi, grota solna, bilard. Każdy mógł wybrać coś dla siebie. Jeśli dodać do tego serdeczne nastawienie kadry prowadzącej szkolenie, trudno się dziwić, że niektórzy z uczestników tuż po powrocie dopytywali o możliwość powtórzenia takiego wyjazdu.

Olimpiada Budowlana - etap szkolny-6Dnia 22.11.2019 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego odbył się etap szkolny XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Do etapu szkolnego przystąpiło 18 uczniów. Największą liczbę punktów uzyskali Doroz  Michał, Biały Krystian i Masłowski Mariusz. Uczniowie zostali zgłoszeni do etapu Okręgowego XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Pasja, profesja, powołanie-54„Pasja, profesja, powołanie” - to tegoroczne motto Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W działaniu realizowanym w buskiej „Budowlance” uczestniczyło prawie stu uczniów ze szkół podstawowych oraz prawie pięciuset uczniów uczęszczających do ZSTiO, którzy stoją przed decyzjami dotyczącymi przyszłości edukacyjnej i zawodowej.
Program imprezy opierał się na pięciu panelach, wśród których znalazły  się warsztaty, konwersatoria i dyskusje prowadzone przez ekspertów w dziedzinie logistyki, hotelarstwa, geodezji i budownictwa. Ponadto, młodzież mogła skorzystać z porad specjalistów i spotkać się z pracodawcami. Nie zabrakło również prezentacji dokonań placówki w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach programów Erasmus+ , PO WER, „Dobry start”,  a także inicjatyw szkolnego wolontariatu. Uczniowie mogli zapoznać się nie tylko ze szkołą, ale i z rówieśnikami, nauczycielami, a także bogatą ofertą edukacyjną. Ósmoklasiści mieli możliwość zapytania starszych kolegów jaka panuje atmosfera, jak wygląda szkolny rozkład zajęć.
Ogólnopolski Tydzień Kariery to akcja zainicjowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez ZSTiO.

Budowa tężni-4Dnia 03.10.2019 roku uczniowie klasy IV T A kształcący się w zawodzie technik budownictwa wraz z opiekunami odwiedzili teren budowy tężni solankowej w Parku Zdrojowym  w Busku-Zdroju. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z technologiami poszczególnych etapów budowy. Kierownikiem jest pan Sylwester Przanowski, któremu uczniowie zadawali pytania dotyczące zastosowanych materiałów, dokumentacji projektowej i przetargowej.

Wycieczka przedmiotowa logistyków-3Dnia 30.09.2019 uczniowie klasy II TL, uczący się w zawodzie technik logistyk, uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej. Wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych udali się do marketu budowlanego "Mrówka" w Busku-Zdroju. Kierownik sklepu oprowadził uczniów po poszczególnych działach magazynowych zapoznając ich z procedurami przyjęć, wydań, zwrotów i systemami informatycznymi. Wyjście to miało bardzo duże znaczenie dla młodzieży, bowiem wzbogaciło ono teoretyczną wiedzą zdobytą na lekcjach doświadczeniem praktycznym.   

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!