joomplu:9281

a-1

 

 Prezentacja szkoła w działaniu 2016/2017

 

II Forum Zawodowe-4W miniony piątek 9 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Hotelu „Słoneczny Zdrój” w Busku-Zdroju odbyło się Forum Zawodowe pod hasłem „Szkoła w działaniu” zorganizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.Kazimierza Wielkiego. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Lucyna Wojnowska – dyrektor ZSTiO w Busku-Zdroju. W pierwszej części Forum poszczególne grupy zawodowe reprezentujące kierunki kształcenia ZSTiO prezentowały wyniki swojej całorocznej pracy w zakresie współpracy z podmiotami zewnętrznymi – pracodawcami, ekspertami poszczególnych branż, uczelniami. Przedstawiono slajdy z wycieczek przedmiotowych, warsztatów, kontaktów z pracodawcami firm.  Podejmowane przedsięwzięcia mają na celu lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na otwarty rynek pracy.
Następnie odbyła się prezentacja efektów z projektu „4 Proffessions 4 Great Future” zrealizowanego w ramach programu Erazmus+. O jego założeniach i osiągniętych efektach opowiedziała Pani Iwona Makowska, główny koordynator projektu. Goście Forum zostali zaproszeni do obejrzenia filmu propagującego ideę programu Erasmus+. Połączono się również drogą elektroniczną z panią Amelią Wójcik - partnerem ZSTiO w realizacji staży w Hiszpanii. Należy podkreślić, że w bieżącym roku szkolnym młodzież naszej szkoły uczestniczyła w praktykach zagranicznych w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Niemczech.

Kolejnym punktem programu była prelekcja pani Marioli Fiuk-Rycerz na temat Kompetencje miękkie jako narzędzie gwarantujące sukces w sektorze turystyki i rekreacji. Następnie przedstawiciele ROT województwa świętokrzyskiego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego zaprezentowali aktualne przedsięwzięcia realizowane we współpracy ze szkołami regionu i ZSTiO.
W czasie trwania Forum przeprowadzono również konkurs dla młodzieży gimnazjalnej. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych. Podsumowania konferencji dokonała Pani Dyrektor ZSTiO Lucyna Wojnowska.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszoni goście: Grzegorz Rąpel – Dyrektor Hotelu Grupy PSB „Słoneczny Zdrój”, Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, Mariola Fiuk-Rycerz – pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Wiktor Krasa – Prodziekan Wydziałów Ekonomii, Finansów i Nauk Społecznych WSEPiNM w Kielcach, Bartosz Prońko i Mariusz Kotarzewski – przedstawiciele Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach, Aniceta Adamczak-Łypacz - kierownik projektu oraz Anna Szczawurska - asystent kierownika projektu „Świętokrzyscy hotelarze na rynku pracy”, przedstawiciele ROT. W Forum udział wzięli uczniowie Samorządowego Gimnazjum w Podgajach, Samorządowego Gimnazjum w Zbludowicach, Samorządowych Gimnazjów nr 1 i nr 2 w Busku-Zdroju oraz młodzież z naszej szkoły.                                                                                                                            

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!