joomplu:9281

a-1

Pod koniec maja bieżącego roku, po ogłoszeniu przez Narodową Agencję wyników kolejnego konkursu okazało się, że dzięki bardzo wysokiej nocie punktowej (96/100) do realizacji skierowany został projekt pod nazwą „4 Professions 4 Great Future”. Jego istotą jest przeprowadzenie w ciągu dwóch najbliższych lat serii wyjazdów na praktyki zagraniczne do Niemiec, Anglii oraz Hiszpanii.

Tym razem beneficjentami będą uczniowie kształcący się w obydwu typach szkół profilu budowlanego, czyli zarówno technikum, jak i zasadniczej szkoły zawodowej, oraz przyszli technicy architektury krajobrazu, geodezji oraz hotelarstwa.

Co istotne, uczniowie nie tylko nie ponoszą żadnych kosztów związanych z odbyciem zagranicznych praktyk, ale otrzymują ponadto kieszonkowe i możliwość udziału w programie kulturowym.

Warto przy tym pamiętać, że uczestnicy wyjazdowych staży zawodowych na ich zakończenie otrzymują dokument Europass-Mobilność opisujący kwalifikacje i umiejętności nabyte podczas europejskiej ścieżki kształcenia oraz ECVET- Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym. Zadaniem wymienionych dokumentów jest   ułatwienie uznawania kwalifikacji zdobytych w instytucji za granicą.

Starania ZSTiO o pozyskiwanie atrakcyjnych możliwości szkolenia praktycznego nie ograniczają się jedynie do pozyskiwania środków unijnych. Dzięki aktywności kadry uczniom technikum hotelarskiego zapewniono możliwość odbywania praktyk na promach pływających z Polski do Szwecji. Również w tym przypadku praktykanci nie ponoszą żadnych kosztów,
a ponadto otrzymują stosowne dokumenty, które w przyszłości z pewnością będą stanowić mocny punkt ich zawodowego CV.

Przejdź do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd