joomplu:9281

a-1
„Zagraniczna praktyka atutem młodego technika"
Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+
Akcja 1 Mobilność osób uczących się i kadry
w ramach kształcenia zawodowego.

Nasz projekt Erasmus+ Akcja 1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego „Zagraniczna praktyka atutem młodego technika" otrzymał od Agencji Narodowej bardzo wysoką ocenę 98 punktów na 100 możliwych. Już w wakacje rozpoczęliśmy realizację projektu, którą chcemy utrzymać na równie wysokim poziomie.

W roku szkolnym 2014/2015 w ZSTiO odbędą się dwa wyjazdy do Wielkiej Brytanii mające na celu odbycie praktyk zawodowych.
We wrześniu pojadą uczniowie kształcący się w zawodach technik architektury krajobrazu i technik budownictwa.
W kwietniu wyruszą doskonalić umiejętności praktyczne uczniowie klas kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i druga grupa technik architektury krajobrazu. Metodologia w realizacji projektu będzie obejmowała zajęcia praktyczne w instytucjach i firmach kraju docelowego, ocenianie zgodnie z zasadami ECVET, egzamin potwierdzający zdobyte praktyczne umiejętności zawodowe i językowe. Plan praktyk zagranicznych będzie spójny z podstawą programową w zakresie praktyk zawodowych dla uczniów kształcących się w zawodach technik architektury krajobrazu, technik budownictwa i technik hotelarstwa. Zostanie zastosowana zasada uznawalności wykształcenia i zgodnie z nią uczestnicy mobilności nie będą musieli ponownie odbywać tych samych praktyk w Polsce.
Rekrutacja do udziału w projekcie „Zagraniczna praktyka atutem młodego technika" dla uczniów kształcących się w zawodach technik architektury krajobrazu i technik budownictwa odbyła się w lipcu. Uczniowie chętni do wyjazdu na wrześniowe praktyki do Wielkiej Brytanii napisali test kwalifikacyjny z języka angielskiego. Nie było to jednak jedyne kryterium wyboru do udziału w projekcie. Komisja rekrutacyjna pod przewodnictwem pani wice dyrektor Anny Koseli doliczała jeszcze punkty za średnią z przedmiotów zawodowych uzyskaną na koniec roku szkolnego i sytuację rodzinno-materialną ucznia. Miejsc było tylko 16 i niestety nie wszyscy zobaczyli się na liście głównej. Niektórzy musieli się zadowolić miejscem na liście rezerwowej projektu.
Po wakacjach cała szesnastka zrekrutowanych przystąpiła do przygotowań do wyjazdu na staż do Wielkiej Brytanii. 8 września 2014r. rozpoczął się kurs przygotowawczy językowo-kulturowo-pedagogiczny.
Zajęcia z języka angielskiego zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodach technik architektury krajobrazu oraz technik budownictwa odbywają się w tym samym czasie, ale w dwóch różnych miejscach ze względu na różnice programowe. Architektura krajobrazu uczy się o roślinach, ich sadzeniu i projektowaniu urokliwych ogrodów,

Odliczamy czas do wyjazdu na staż!!!-1


Odliczamy czas do wyjazdu na staż!!!-2

a budowlańcy o zaprawach, tynkowaniu, narzędziach i ich zastosowaniu i to wszystko „in English" ponieważ tak będą porozumiewać się z pracodawcami.

Odliczamy czas do wyjazdu na staż!!!-3

Odliczamy czas do wyjazdu na staż!!!-4

Ponadto cała szesnastka szlifuje swoją wiedzę o kulturze i obyczajach Anglików na zajęciach z przygotowania kulturowego.

Odliczamy czas do wyjazdu na staż!!!-5

Odliczamy czas do wyjazdu na staż!!!-6

Już niedługo pokażemy Anglikom jak projektować ogrody i budować domy – cieszą się uczniowie budowlanki;)

Naszych przyszłych stażystów czekają jeszcze zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 4-godzinny kurs psychologiczno-pedagogiczny i 21 września wylatują na spotkanie z przygodą.

Przejdź do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd