joomplu:9281

a-1

 

 

 

 

W terminie 24.04.2022r. – 07.05.2022r. grupa 18 uczniów trzeciej klasy technikum, kształcąca się w zawodzie technik architektury krajobrazu i technik geodeta odbyła praktyki zawodowe w Hiszpanii.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu odbyli praktyki w Vivero San Jeronimo Red de Viveros de la Consejeria de Medio Ambiente. Zajęcia obejmowały zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną.  Uczniowie kształcący się w zawodzie technik geodeta odbyli praktyki
w firmie Iniciativas el Condado pod okiem doświadczonego geodety Raula Ordonez Lozano. Ciekawym doświadczeniem była wizyta w biurze geodezyjnym. Najwięcej emocji przyniosły zajęcia
w zachwycającym parku miejskim.

Uczniowie wzięli udział w wyjeździe dwutygodniowym co wiązało się z udziałem w programie kulturowym obejmującym wycieczki krajoznawcze. Grupa odwiedziła Kadyks, Kordobę i Sevillę.

Młodzi adepci  ZSTiO doskonale poradzili sobie z stawianymi im wymogami za co wszyscy otrzymali najwyższe oceny – Excellent. Opiekunowie grupy otrzymali informację zwrotną, że młodzież posiada doskonałe przygotowanie branżowe pod względem teoretycznym oraz praktycznym. Dla opiekuna grupy, który jest jednocześnie nauczycielem języka angielskiego, dodatkowym bonusem była informacja o zadowalającym poziomie języka angielskiego branżowego.

Uczestnicy praktyk otrzymali certyfikaty udziału w stażu oraz dokument europass mobilność, co zwiększy ich szanse na rynku pracy.

 W dniach 19.03.2022r.-26.03.2022r. grupa trzech nauczycieli – dyrektor Lucyna Wojnowska, koordynator główny projektu – Ewa Charczuk i koordynator merytoryczny – Iwona Makowska, odbyła wizytę monitorującą w Sevilli w Hiszpanii w związku z realizacją projektu „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” pod numerem 2019-1-PL01-KA102-063507 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Wielkiego w Busku-Zdroju.

Osoby odbywające wizytę poznały miejsce praktyk oraz noclegu ostatniej grupy wyjeżdżającej w ramach ww projektu. Odbyło się również spotkanie w biurze partnera – firmy euromind, z panią dyrektor Amelią Wójcik podczas którego omówiono szczegóły mobilności grupy oraz dokonano wstępnych ustaleń co do nowego projektu. Podczas brifingu ze starszym koordynatorem biura panem Jakubem Wawrzonkowskim, omówiono szczegóły dotyczące dokumentacji projektu. Odbyło się również spotkanie
z panią Katarzyną Włodarczyk co do agendy grupy kwietniowej.

Wyjazd w ramach projektu PO WER to nie tylko szkolenie ale również poznawanie bogatej kultury kraju. Grupa odwiedziła: Sevillę i Granadę.

                                               

Poniedziałek, 17.01.2022

Wtorek, 18.01.2022

Lekcja

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Sala

Lekcja

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Sala

1

7:30 – 8:15

J.ang. zaw.- Arch

G30

1

7:30 – 8:15

PK Arch+Geo

G30

2

8:20 – 9:05

J.ang. zaw.- Arch

G30

2

8:20 – 9:05

PK Arch+Geo

G30

3

9:15 – 10:00

J.ang. zaw.- Arch

G30

3

9:15 – 10:00

PK Arch+Geo

G30

4

10:10 – 10:55

J.ang. zaw.- Arch

G30

4

10:10 – 10:55

PK Arch+Geo

G30

5

11:05 – 11:50

J.ang. zaw.- Arch

G30

5

11:05 – 11:50

PK Arch+Geo

G30

6

12:05 – 12:50

J.ang. zaw.- Arch

G30

6

12:05 – 12:50

PK Arch+Geo

G30

7

13:00 – 13:45

J.ang. zaw.- Arch

G30

7

13:00 – 13:45

PK Arch+Geo

G30

8

13:55 – 14:40

J.ang. zaw.- Arch

G30

8

13:55 – 14:40

PK Arch+Geo

G30

 

 

 

 

9

14:45 – 15:30

PK Arch+Geo

G30

 

 

 

 

10

15:35 – 16:20

PK Arch+Geo

G30

 

Środa, 19.01.2022

Czwartek, 20.01.2022

Lekcja

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Sala

Lekcja

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Sala

1

7:30 – 8:15

J.ang. zaw.- Arch

G30

1

7:30 – 8:15

J.ang. zaw.- Arch

G30

2

8:20 – 9:05

J.ang. zaw.- Arch

G30

2

8:20 – 9:05

J.ang. zaw.- Arch

G30

3

9:15 – 10:00

J.ang. zaw.- Arch

G30

3

9:15 – 10:00

J.ang. zaw.- Arch

G30

4

10:10 – 10:55

J.ang. zaw.- Arch

G30

4

10:10 – 10:55

J.ang. zaw.- Arch

G30

5

11:05 – 11:50

J.ang. zaw.- Arch

G30

5

11:05 – 11:50

J.ang. zaw.- Arch

G30

6

12:05 – 12:50

J.ang. zaw.- Arch

G30

6

12:05 – 12:50

J.ang. zaw.- Arch

G30

7

13:00 – 13:45

J.ang. zaw.- Arch

G30

7

13:00 – 13:45

J.ang. zaw.- Arch

G30

8

13:55 – 14:40

J.ang. zaw.- Arch

G30

8

13:55 – 14:40

J.ang. zaw.- Arch

G30

Piątek, 21.01.2022

Lekcja

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Sala

1

7:30 – 8:15

WP Arch+Geo

G30

2

8:20 – 9:05

WP Arch+Geo

G30

3

9:15 – 10:00

BHP Arch+ Geo

G30

4

10:10 – 10:55

BHP Arch+ Geo

G30

5

11:05 – 11:50

J.ang. zaw.- Arch

G30

6

12:05 – 12:50

J.ang. zaw.- Arch

G30

7

13:00 – 13:45

J.ang. zaw.- Arch

G30

8

13:55 – 14:40

J.ang. zaw.- Arch

G30

Sobota, 22.01.2022

Poniedziałek, 24.01.2022

Lekcja

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Sala

Lekcja

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Sala

1

7:30 – 8:15

J.ang. zaw.- Geo

G30

1

7:30 – 8:15

J.ang. zaw.- Geo

G30

2

8:20 – 9:05

J.ang. zaw.- Geo

G30

2

8:20 – 9:05

J.ang. zaw.- Geo

G30

3

9:15 – 10:00

J.ang. zaw.- Geo

G30

3

9:15 – 10:00

J.ang. zaw.- Geo

G30

4

10:10 – 10:55

J.ang. zaw.- Geo

G30

4

10:10 – 10:55

J.ang. zaw.- Geo

G30

5

11:05 – 11:50

J.ang. zaw.- Geo

G30

5

11:05 – 11:50

J.ang. zaw.- Geo

G30

6

12:05 – 12:50

J.ang. zaw.- Geo

G30

6

12:05 – 12:50

J.ang. zaw.- Geo

G30

7

13:00 – 13:45

J.ang. zaw.- Geo

G30

7

13:00 – 13:45

J.ang. zaw.- Geo

G30

8

13:55 – 14:40

J.ang. zaw.- Geo

G30

8

13:55 – 14:40

J.ang. zaw.- Geo

G30

Wtorek 25.01.2022

Środa 26.01.2022

Lekcja

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Sala

Lekcja

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Sala

1

7:30 – 8:15

J.ang. zaw.- Geo

G30

1

7:30 – 8:15

J.ang. zaw.- Geo

G30

2

8:20 – 9:05

J.ang. zaw.- Geo

G30

2

8:20 – 9:05

J.ang. zaw.- Geo

G30

3

9:15 – 10:00

J.ang. zaw.- Geo

G30

3

9:15 – 10:00

J.ang. zaw.- Geo

G30

4

10:10 – 10:55

J.ang. zaw.- Geo

G30

4

10:10 – 10:55

J.ang. zaw.- Geo

G30

5

11:05 – 11:50

J.ang. zaw.- Geo

G30

 

 

 

 

6

12:05 – 12:50

J.ang. zaw.- Geo

G30

 

 

 

 

7

13:00 – 13:45

J.ang. zaw.- Geo

G30

 

 

 

 

8

13:55 – 14:40

J.ang. zaw.- Geo

G30

 

 

 

 

Objaśnienia:

Arch – architektura krajobrazu

Geo - geodezja

WP – warsztaty psychologiczne

BHP – zajęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

J.ang. zaw – język angielski zawodowy

PK – przygotowanie kulturowe z zakresu języka hiszpańskiego

W dniu 03 stycznia 2022 roku odbyło się zebranie Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów do wyjazdu na praktyki do Sewilli w Hiszpanii, uczniów kształcących się w zawodach technik architektury krajobrazu i technik geodeta, w związku z realizacją projektu „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” pod numerem 2019-1-PL01-KA102-063507 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Wielkiego w Busku-Zdroju.

W skład Komisji wchodzili:

przewodniczący: Anna Kosela – wicedyrektor ZSTiO ds. kształcenia praktycznego

oraz członkowie:

1)      Ewa Charczuk – koordynator główny projektu,

2)      Michał Sokołowski – koordynator merytoryczny projektu, nauczyciel przedmiotów zawodowych w architekturze krajobrazu,

3)      Agnieszka Partyka – koordynator merytoryczny projektu.

Komisja stwierdziła, że złożono łącznie 34 kwestionariusze  - 19 uczniów z kierunku architektura krajobrazu  oraz 15 z kierunku technik geodeta. Wszystkie wypełniono prawidłowo. Każdy
z ochotników spełnia warunki udziału w projekcie.

Ustalenia wyników rekrutacji

1. Komisja jednogłośnie zakwalifikowała 18 uczniów: 9 z kierunku technik architektury krajobrazu i 9 z kierunku technik geodeta, którzy osiągnęli największą ilość punktów według kryteriów wynikających z założeń projektu. Protokolant sporządził listę uczniów zakwalifikowanych.

2. Pozostali uczniowie zostali umieszczeni na liście rezerwowej zgodnie z kolejnością uzyskania punktów za spełnione kryteria.

3. Komisja jednogłośnie ustaliła, że zgodnie z zapisami regulaminu w przypadku rezygnacji z wyjazdu na praktyki osoby zakwalifikowanej do wyjazdu, jej miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

4. Komisja ustaliła również, że dwie pierwsze osoby z listy rezerwowej, zgodnie z decyzją Agencji Narodowej, wezmą udział w kursie przygotowawczym.

5. Przewodniczący zamknął posiedzenie i poinformował, że w dniu 06 stycznia 2022 roku nastąpi ogłoszenie list na tablicy ogłoszeń projektowych w budynku ZSTiO.

W dniu 28 grudnia 2021 roku odbyło się zdalne zebranie Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów kształcących się w zawodzie technik geodeta oraz technik architektury krajobrazu do wyjazdu na praktyki do Sewilli w Hiszpanii w związku z realizacją projektu „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” pod numerem 2019-1-PL01-KA102-063507
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Wielkiego w Busku-Zdroju.

Skład Komisji:

Przewodniczący: Anna Kosela – wicedyrektor ZSTiO

Członkowie:

1. Ewa Charczuk – koordynator główny projektu

2. Agnieszka Partyka – koordynator merytoryczny projektu

3. Michał Sokołowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych w architekturze krajobrazu

Komisja sprawdziła wymogi formalne kwestionariuszy osobowych osób ubiegających się o przyjęcie do projektu. Złożono 19 kwestionariuszy. Wszystkie wnioski wypełniono prawidłowo.

Ustalenia wyników rekrutacji

1. Komisja jednogłośnie zakwalifikowała 9 uczniów, którzy złożyli kwestionariusze osobowe wymagane w procesie rekrutacji uczestników do realizacji projektu. Protokolant sporządził listę uczniów zakwalifikowanych.

2. Komisja jednogłośnie zdecydowała o umieszczeniu wszystkich pozostałych uczniów na liście rezerwowej, w związku z pandemią covid-19.

3. Przewodniczący zamknął posiedzenie i poinformował, że w dniu 4 stycznia 2022 roku nastąpi ogłoszenie listy głównej na tablicy ogłoszeń projektowych w budynku ZSTiO.

W dniu 28 grudnia 2021 przeprowadzono również rekrutację uczniów kształcących się w zawodzie technik geodeta do wyjazdu na praktyki zawodowe do Sevilli
w Hiszpanii. Złożono 15 kwestionariuszy. Komisja stwierdziła, że wszystkie wnioski wypełniono prawidłowo.

Skład Komisji:

Przewodniczący: Anna Kosela – wicedyrektor ZSTiO

Członkowie:

1. Ewa Charczuk – koordynator główny projektu

2. Agnieszka Partyka – koordynator merytoryczny projektu

3. Błażej Dytkowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych w geodezji

 

Ustalenia wyników rekrutacji

1. Komisja jednogłośnie zakwalifikowała 9 uczniów, którzy złożyli kwestionariusze osobowe wymagane w procesie rekrutacji uczestników do realizacji projektu. Protokolant sporządził listę uczniów zakwalifikowanych.

2. Komisja jednogłośnie zdecydowała o umieszczeniu wszystkich pozostałych uczniów na liście rezerwowej, w związku z pandemią covid-19.

3. Przewodniczący zamknął posiedzenie i poinformował, że w dniu 4 stycznia 2022 roku nastąpi ogłoszenie listy głównej na tablicy ogłoszeń projektowych w budynku ZSTiO.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

L.p.

Nazwisko i imię

Klasa

1

Widanka Paulina

III Tk

2

Guziak Kamila

III TK

3

Kapusta Patrycja

III TK

4

Kaszuba Ewelina

III TK

5

Galus Olga

III TK

6

Nowak Natalia

III Tk

7

Wojciechowska Paulina

III TK

8

Wójcik Patryk

III TK

9

Grabda Sebastian

III Tk

Lista rezerwowa:

1

Piwowarski Dominik

III Tk

2

Janik Natalia

III Tk

3

Lasia Gabriela

III Tk

4

Zięba Katarzyna

III TK

5

Cholewa Kacper

III Tk

6

Radoś Wiktoria

III Tk

7

Przybylska Milena

III TK

8

Rędzińska Natalia

III TK

9

Sroka Kinga

III Tk

10

Kowalik Krystian

III TK

TECHNIK GEODETA

L.p.

Nazwisko i imię

Klasa

1

Kędziora Nikola

III Tg

2

Gwóźdź Hubert

III Tg

3

Kozioł Wiktoria

III Tg

4

Graca Wiktoria

III Tg

5

Kaczmarczyk Konrad

III Tg

6

Latała Oliwia

III Tg

7

Doroz Natalia

III Tg

8

Juszczyk Jakub

III Tg

9

Mazur Melisa

III Tg

Lista rezerwowa:

1

Pawlik Damian

3Tg

2

Pawłowska Sylwia

3Tg

3

Koziara Kamil

3Tg

4

Gryz Karolina

3Tg

5

Zając Wiktor

3Tg

6

Kunat Filip

3Tg

Wyjazd młodzieży kształcącej się w zawodzie technik logistyk na praktyki zawodowe w Sevilli w Hiszpanii  w związku z realizacją projektu „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” pod numerem 2019-1-PL01-KA102-063507 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Wielkiego w Busku-Zdroju.

W terminie 22.11.2021r. – 03.12.2021r. grupa 18 uczniów trzeciej i czwartej klasy technikum, kształcąca się w zawodzie technik logistyk odbyła praktyki zawodowe w Hiszpanii.

Uczniowie odbyli praktyki w Puerto de Sevilla. Zajęcia obejmowały zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Ciekawym doświadczeniem była wizyta na Uniwersytecie w Kadyksie, gdzie młodzież na symulatorach cumowania wprowadzała statki do portu. Najwięcej emocji przyniosły zajęcia w porcie przy załadunku statku.

Uczniowie wzięli udział w wyjeździe dwutygodniowym co wiązało się z udziałem w programie kulturowym obejmującym wycieczki krajoznawcze. Grupa odwiedziła Kadyks, Malagę i Sevillę.

Młodzi adepci logistyki ZSTiO doskonale poradzili sobie ze stawianymi im wymogami za co wszyscy otrzymali najwyższe oceny – Excellent. Opiekunowie grupy otrzymali informację zwrotną, że młodzież posiada doskonałe przygotowanie branżowe pod względem teoretycznym oraz praktycznym. Dla opiekunów grupy, którzy są jednocześnie nauczycielami języka angielskiego, dodatkowym bonusem była informacja o zadowalającym poziomie języka angielskiego.

Uczestnicy praktyk otrzymali certyfikaty udziału w stażu oraz dokument europass mobilność, co zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Wyjazd młodzieży kształcącej się w zawodzie technik budownictwa na praktyki zawodowe w Povoa de Varzim w Portugalii w związku
z realizacją projektu „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym" pod numerem 2019-1-PL01-KA102-063507 w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. K. Wielkiego w Busku-Zdroju.
W terminie 04.09.2021r. – 18.09.2021r. grupa 18 uczniów trzeciej i czwartej klasy technikum, kształcąca się w zawodzie technik budownictwa odbyła praktyki zawodowe w Portugalii.
Cała grupa odbyła praktyki w Ribeiro da Silva & Cia., Lda. Praktykanci każdego dnia byli na innym stanowisku, co pozwoliło sprawdzić się w różnorodnych sytuacjach w pracy w budownictwie.
Uczniowie wzięli udział w wyjeździe dwutygodniowym co wiązało się z udziałem w programie kulturowym obejmującym wycieczki krajoznawcze do Porto, Barcelos oraz Aveiro.
Młodzi adepci budownictwa ZSTiO doskonale poradzili sobie ze stawianymi im wymogami, za co wszyscy otrzymali najwyższe oceny – Excellent. Opiekunowie grupy otrzymali informację zwrotną, że młodzież posiada doskonałe przygotowanie branżowe pod względem teoretycznym oraz praktycznym. Dla opiekunów grupy, którzy są jednocześnie nauczycielami języka angielskiego, dodatkowym bonusem była informacja o zadowalającym poziomie języka angielskiego.
Uczestnicy praktyk otrzymali certyfikaty udziału w stażu/praktykach oraz dokument europass mobilność, co zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Wtorek, 24.08.2021

Środa, 25.08.2021

Lekcja

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Sala

Lekcja

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Sala

1

7:30 – 8:15

J.ang. zawodowy

G30

1

7:30 – 8:15

BHP

G30

2

8:20 – 9:05

J.ang. zawodowy

G30

2

8:20 – 9:05

BHP

G30

3

9:15 – 10:00

J.ang. zawodowy

G30

3

9:15 – 10:00

J.ang. zawodowy

G30

4

10:10 – 10:55

J.ang. zawodowy

G30

4

10:10 – 10:55

J.ang. zawodowy

G30

5

11:05 – 11:50

J.ang. zawodowy

G30

5

11:05 – 11:50

J.ang. zawodowy

G30

6

12:05 – 12:50

J.ang. zawodowy

G30

6

12:05 – 12:50

J.ang. zawodowy

G30

7

13:00 – 13:45

J.ang. zawodowy

G30

7

13:00 – 13:45

J.ang. zawodowy

G30

8

13:55 – 14:40

J.ang. zawodowy

G30

8

13:55 – 14:40

J.ang. zawodowy

G30

Czwartek, 26.08.2021

Piątek, 27.08.2021

Lekcja

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Sala

Lekcja

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Sala

1

7:30 – 8:15

J.ang. zawodowy

G30

1

7:30 – 8:15

J.ang. zawodowy

G30

2

8:20 – 9:05

J.ang. zawodowy

G30

2

8:20 – 9:05

J.ang. zawodowy

G30

3

9:15 – 10:00

J.ang. zawodowy

G30

3

9:15 – 10:00

J.ang. zawodowy

G30

4

10:10 – 10:55

J.ang. zawodowy

G30

4

10:10 – 10:55

J.ang. zawodowy

G30

5

11:05 – 11:50

J.ang. zawodowy

G30

5

11:05 – 11:50

J.ang. zawodowy

G30

6

12:05 – 12:50

J.ang. zawodowy

G30

6

12:05 – 12:50

J.ang. zawodowy

G30

7

13:00 – 13:45

J.ang. zawodowy

G30

7

13:00 – 13:45

J.ang. zawodowy

G30

8

13:55 – 14:40

J.ang. zawodowy

G30

8

13:55 – 14:40

J.ang. zawodowy

G30

Poniedziałek, 30.08.2021

Wtorek, 31.08.2021

Lekcja

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Sala

Lekcja

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Sala

1

7:30 – 8:15

WP

G30

1

7:30 – 8:15

ZJK

G30

2

8:20 – 9:05

WP

G30

2

8:20 – 9:05

ZJK

G30

3

9:15 – 10:00

ZJK

G30

3

9:15 – 10:00

ZJK

G30

4

10:10 – 10:55

ZJK

G30

4

10:10 – 10:55

ZJK

G30

5

11:05 – 11:50

ZJK

G30

5

11:05 – 11:50

ZJK

G30

6

12:05 – 12:50

ZJK

G30

6

12:05 – 12:50

--------

---

7

13:00 – 13:45

ZJK

G30

7

13:00 – 13:45

--------

---

8

13:55 – 14:40

-------

----

8

13:55 – 14:40

--------

---

*BHP – kurs BHP,

*WP – warsztaty psychologiczno-pedagogiczne

* ZJK – Zajęcia językowo kulturowe z języka portugalskiego

*J.ang.  zawodowy – język angielski zawodowy

  

We wszystkich typach zajęć obejmujących kurs przygotowawczy dla uczniów wyjeżdżających na praktyki

w Portugalii, grupa będzie złożona z 18 uczniów z kierunku technik budownictwa.

W sierpniu 2021 roku, w związku z przedłużającymi się negocjacjami oraz brakiem płaszczyzny porozumienia pomiędzy firmą EspaMob oraz ZSTiO wystąpiono do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ tj. Zespołu POWER Edukacja zawodowa,
z prośbą o zmianę partnera.
W dniu 17 sierpnia 2021 roku uzyskano zgodę na zmianę partnera na Mobility Friends w Portugalii oraz co za tym idzie zmianę terminu mobilności na 04.09 – 18.09.2021r.
W związku z realizacją projektu „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym" pod numerem 2019-1-PL01-KA102-063507
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Wielkiego w Busku-Zdroju praktyki zawodowe dla 18 osobowej grupy budowlańców odbędą się w terminie od 4 do 18 września w Portugalskim Póvoa de Varzim.
Mobilność młodzieży kształcącej się w zawodzie technik budownictwa została przeniesiona na termin wcześniejszy ze względu na zapowiedź kolejnej fali epidemii Covid-19. W związku z narastającymi problemami natury formalnej, zdecydowano również o zmianie partnera, a co za tym idzie kraju odbywania praktyk na Portugalię.

W dniach 12.06.2021r.-20.06.2021r. grupa trzech nauczycieli odbyła szkolenie branżowe w zakresie hotelarstwa typu job shadowing w Sevilli
w Hiszpanii w związku z realizacją projektu „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym" pod numerem 2019-1-PL01-KA102-063507
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Wielkiego w Busku-Zdroju.
Nauczyciele odbywający szkolenie poznali zasady wstępnego przetwarzania i przechowywania żywności, projekty pilotażowe w edukacji zawodowej, na przykładzie dualnego systemu poznali jego zalety i wady. Skupiono się również na wskazaniu różnic i podobieństw pomiędzy Hiszpanią a Polską w zakresie obsługi klienta i konsumenta oraz rodzajów usług świadczonych w hotelach, czy standardach porządkowo-sanitarnych. Dokonano oceny obu systemów i wyciągnięto wnioski w stosunku do tego, co można poprawić w hiszpańskim systemie i jakie dobre praktyki mogą być podjęte po powrocie do Polski. Uczestnicy wzięli tez czynny udział w projekcie „Food Bank".
Zapoznali się ze strukturą akademicką odwiedzanej szkoły, zapoznali się z regulaminami pracy recepcji. Poza tym zostali zapoznani z systemem zarządzania administracyjnego „Clickedu" oraz pracą osoby odpowiedzialnej za karierę zawodową i rozwój menedżerski w tym staże, analizę profili studentów, umowy z firmami z branży oraz innymi działaniami związanymi z obsługą studentów.
Wyjazd w ramach projektu PO WER to nie tylko szkolenie ale również poznawanie bogatej kultury kraju. Grupa odwiedziła: Sevillę, Gibraltar, Kordobę i El Roccio.
Uczestnicy szkolenia branżowego, poza uzyskanymi kwalifikacjami, otrzymali również certyfikaty udziału w szkoleniu oraz dokumenty europass mobilność.

W dniach 2.10.2020r.-11.10.2020r. grupa trzech nauczycieli odbyła szkolenie branżowe typu job shadowing w Funchal w Portugalii w związku z realizacją projektu „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” pod numerem 2019-1-PL01-KA102-063507 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Wielkiego w Busku-Zdroju.

Osoby odbywające szkolenie prowadziły m.in. prace pielęgnacyjne roślin
w ogrodach pod opieką dyplomowanego pracownika ogrodnictwa. Jak wiadomo, przyroda Madery ma swoją specyficzną charakterystykę. Jako, że nazywana jest krainą wiecznej wiosny różnorodność gatunkowa jest oszałamiająca. Również okresy wzrostu i kwitnienia odbiegają od tych spotykanych w Europie kontynentalnej.

Wyjazd w ramach projektu PO WER to nie tylko szkolenie ale również poznawanie bogatej kultury kraju.

Uczestnicy szkolenia branżowego, poza uzyskanymi kwalifikacjami, otrzymali również certyfikaty udziału w szkoleniu oraz dokumenty europass mobilność.  

                                                                                                                                                                                                                                           W dniach 12.06.2021r.-20.06.2021r. grupa trzech nauczycieli odbyła szkolenie branżowe typu job shadowing w zakresie hotelarstwa
w Sevilli w Hiszpanii w związku z realizacją projektu „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” pod numerem 2019-1-PL01-KA102-063507 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Wielkiego w Busku-Zdroju.

Osoby odbywające szkolenie zapoznały się ze strukturą akademicką odwiedzanej szkoły, wzięli udział w lekcji gotowania w ramach projektu „Food Bank” realizowanego przez szkołę oraz lokalną fundację, zapoznali się z regulaminami pracy recepcji. Poza tym zostali zapoznani z systemem zarządzania administracyjnego „Clickedu” oraz pracą osoby odpowiedzialnej za karierę zawodową i rozwój menedżerski w tym staże, analizę profili studentów, umowy z firmami z branży oraz inne działania związane z obsługą studentów.

Wyjazd w ramach projektu PO WER to nie tylko szkolenie ale również poznawanie bogatej kultury kraju. Grupa odwiedziła Gibraltar, Cordobę, El Roccio oraz zwiedziła Sevillę.

Uczestnicy szkolenia branżowego, poza podniesieniem swoich  kwalifikacji, otrzymali również certyfikaty udziału w szkoleniu oraz dokumenty europass mobilność.                    

Wyjazdy młodzieży kształcącej się w zawodach technik logistyk, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu i technik geodeta na praktyki zawodowe oraz wyjazd nauczycieli na szkolenie branżowe typu job shadowing do Sewilli w Hiszpanii w związku z realizacją projektu „Wymiar międzynarodowy w kształceniu zawodowym” pod numerem 2019-1-PL01-KA102-063507 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Wielkiego w Busku-Zdroju zostały przesunięte na rok 2021 i 2022 ze względu na sytuację epidemiologiczną na świecie.

ZSTiO wystąpiło również o przedłużenie daty realizacji projektu o 12 miesięcy w związku z panującą pandemią Sars-Cov-2 i co za tym idzie zamkniętymi granicami kraju docelowego tj. Hiszpanii.

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!