Obrazy na czoło-8

a-1

„Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem
do rozwoju  turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej”

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego  podpisała umowę na realizację projektu pn.: „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Projekt Dofinansowany W 95% , pozostałe 5% to wkład własny.

Wartość projektu: 1 031 450,00 zł
Wkład własny: 54 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 977 450,00

Projekt będzie realizowany na obszarze województwa świętokrzyskiego w okresie 01.09.2020 r. - 31.08.2022 r.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego, zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego u 180 uczniów oraz doposażenie czterech szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki w województwie świętokrzyskim w nowoczesny sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni hotelarsko-turystycznej. Uczniowie wezmą udział w praktycznych szkoleniach turystycznych oraz w płatnych stażach u członków ROTWŚ m. in. w biurach podróży, punktach i centrach informacji turystycznej, hotelach. Zwiększy to ich szanse na rynku pracy poprzez poszerzenie kompetencji zawodowych niezbędnych w branży turystycznej. Szczegółowa diagnoza potrzeb poprzedzająca przygotowanie wniosku oraz aktywne uczestnictwo szkół w przygotowaniu projektu są gwarancją wykorzystania środków unijnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami poszczególnych placówek edukacyjnych.

Wsparciem zostanie objętych 180 uczniów z 4 szkół woj. świętokrzyskiego kształcących w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki:
1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju
2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach
3. Zespół Szkół nr 3 w Końskich
4. Zespół Szkół nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

ZAKRES PROJEKTU:
1. Praktyczne szkolenia zawodowe dla uczniów w zakresie:

• Szkolenie informatora turystycznego - zajęcia będą obejmowały kulturę obsługi w IT, techniki pracy z turystą,
   sposoby planowania czasu wolnego w oparciu o zasoby regionu, nawiązywanie współpracy
   z branżą turystyczną,
• Podstawy przewodnictwa turystycznego – zajęcia będą obejmowały: podstawy turystyki, potrzeby turystów i ich
   zaspokojenie, zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia grupy, metodyka prowadzeni grupy,
• Szkolenie z wiedzy o regionie świętokrzyskim - w ramach zajęć m.in. historia regionu, najpopularniejsze miejsca
  odwiedzane przez turystów, atrakcje turystyczne miasta/powiatu w którym zlokalizowana jest szkoła,
  zajęcia praktyczne terenowe w formie oprowadzenia grupy po najbliższej okolicy szkoły.

2. Staże zawodowe u członków ROT - 180 uczniów (100 %) weźmie udział w stażach m. in. punktach i centrach
    informacji turystycznej, biurach podróży i w hotelach, co znacząco zwiększy ich szanse na rynku pracy
3. Doposażenie czterech szkół w sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni zawodowych - Szkolnych Punktów
    Informacji Turystycznej (zgodnie z wytycznymi KOWEZiU)
4. Szkolenie z uczniów w zakresie obsługi nowo powstałych pracowni, tj. szkolnych punktów informacji turystycznej
    oraz zajęcia z języka angielskiego niezbędnego w obsłudze ruchu turystycznego (zagadnienia oraz symulacje
    i konwersacje w j. angielskim związane z turystyką i obsługą turystów)

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!