joomplu:9281

a-1

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Poddziałanie:  brak.

Tytuł projektu: „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy”

Nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-26-032/13-00

Nazwa Beneficjenta: Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28 - 100 Busko – Zdrój

 

H A R M O N O G R A M   WARSZTATÓW - CZERWIEC 2015 r.

 

Organizator warsztatów

Powiat Buski 

Tytuł warsztatów

Warsztaty dla uczniów techników realizowane
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju

 

Data i miejsce  warsztatów

Czerwiec 2015r.

łączna liczba godzin

5

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Data realizacji warsztatów

Nazwa warsztatów

Godziny realizacji

Liczba godzin

Imię i nazwisko prowadzącego

2015-06-02

geodezyjne

7:30-8:15

1

Beata Stańko

2015-06-02

budowlane

13:50-15:20

2

Sławomir Maj

2015-06-11

matematyczne

13:00-13:45

2

Małgorzata Służalska

 Marzena Kornaś

 Menadżer Projektu w ZSTiO

Warsztaty geodezyjne z GPS-1Grupa uczniów z klasy II w zawodzie technik geodeta, realizująca warsztaty geodezyjne, uczestniczyła w zajęciach przeprowadzonych w dniu 21.05.2015r. z udziałem przedstawicieli firmy geodezyjnej GEOSIT z Buska- Zdroju. Celem zajęć było zapoznanie beneficjentów z zasadami stosowania technologii GPS w pomiarach geodezyjnych. Zaplanowane zajęcia niestety odbyły się w łączniku budynków szkolnych z uwagi na deszczową pogodę. Prelekcja była połączona z pokazem działania odbiornika GPS i jego oprogramowaniem oraz pokazem tachimetru elektronicznego firmy LEICA.

Czytaj więcej...

Warsztaty w ZSTiO po niemiecku-2W ramach II Edycji Projektu  „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy” w Zespole  Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju w roku szkolnym 2014/2015 na warsztaty jęz. niemieckiego zrekrutowana została grupa 10 uczestników. Są to uczniowie klas technikalnych, maturalnych, uczących się w zawodach: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu. Miały one na celu przede wszystkim udoskonalenie sprawności czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, pisania krótkich i długich tekstów użytkowych, rozprawek i opowiadań korelujących z przyszłymi zawodami uczniów oraz stosowanie struktur leksykalno – gramatycznych, a także różnych czasów gramatycznych  pozwalających udoskonalać i urozmaicać wypowiedzi ustne z zakresu życia codziennego.

Czytaj więcej...

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Poddziałanie:  brak.

Tytuł projektu: „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy”

Nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-26-032/13-00

Nazwa Beneficjenta: Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28 - 100 Busko – Zdrój

H A R M O N O G R A M    WARSZTATÓW - MAJ 2015 r.

 

Organizator warsztatów

Powiat Buski 

Tytuł warsztatów

Warsztaty dla uczniów techników realizowane
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju

 

Data i miejsce  warsztatów

Maj  2015r.

łączna liczba godzin

14

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Data realizacji warsztatów

Nazwa warsztatów

Godziny realizacji

Liczba godzin

Imię i nazwisko prowadzącego

2015-05-12

budowlane

13:50-15:20

2

Sławomir Maj

2015-05-14

matematyczne

13:00-13:45

1

Małgorzata Służalska

2015-05-16

jęz. niemieckiego

8:30-13:15

6

Aldona Szymacha

2015-05-19

budowlane

13:50-15:20

2

Sławomir Maj

2015-05-21

geodezyjne

13:50-15:20

2

Beata Stańko

2015-05-28

matematyczne

13:00-13:45

1

Małgorzata Służalska

 

Marzena Kornaś

 Menadżer Projektu w ZSTiO

Warsztaty budowlane „na desce”-1Treści realizowane na warsztatach budowlanych mają na celu wskazanie uczniom różnych możliwości stosowania zajęć praktycznych w korelacji  z wiadomościami teoretycznymi. Na tych szczególnych zajęciach przedstawione były rozwiązania prowadzenia i projektowania instalacji w obiektach budowlanych i ich odpowiednie wrysowanie (nanoszenie) w projekt, dzięki czemu instalator nie ma problemu z  ich zamontowaniem. W tym  celu były wykorzystane deski kreślarskie, dzięki którym zajęcia były prowadzone jak w prawdziwej firmie zajmującej się kreśleniem i nanoszeniem niezbędnych informacji na arkusze projektowe. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a uczniowie klas technikalnych w zawodzie technik budownictwa zdobyli dodatkową praktyczną umiejętność.

Warsztaty z języka angielskiego-5Warsztaty języka angielskiego są prowadzone w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w ramach realizacji II Edycji Projektu „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy”. Grupa 10 uczniów (Ból Hubert, Chrobot Tomasz, Dudek Marcin, Kulpiński Mateusz, Maj Tomasz, Pochopień Oskar, Sijka Andrzej, Szafraniec Aleksander, Woźniak Arkadiusz i Wójcikowski Mateusz) klasy maturalnej ucząca się w zawodzie: technik budownictwa bardzo chętnie w nich uczestniczyła, o czym świadczy prawie stuprocentowa frekwencja. Miały one na celu przede wszystkim udoskonalenie sprawności czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, pisania krótkich i długich tekstów użytkowych, rozprawek i opowiadań korelujących z przyszłymi zawodami uczniów oraz stosowanie struktur leksykalno – gramatycznych, a także różnych czasów gramatycznych pozwalających udoskonalać i urozmaicać wypowiedzi ustne z zakresu życia codziennego. Zajęcia były prowadzone za pomocą różnych metod: pracy samodzielnej, w parach, grupach, z pomocą kserokopii, słowników, środków audiowizualnych, tablicy interaktywnej. Różnorodność form prowadzenia zajęć wpływała na ich atrakcyjność. Dzięki temu uczestnicy warsztatów byli bardzo aktywni i zaangażowani w rozwiązywanie zadań. Przyjazna atmosfera dodatkowo motywowała uczniów i pomagała przełamywać strach przed wypowiadaniem się w języku obcym.

Warsztaty hotelarskie w „Uzdrowisku Wojskowym”-2Młodzież uczestnicząca w prowadzonych  w ZSTiO warsztatach hotelarskich nie tylko cyklicznie spotyka się na dodatkowych zajęciach służących ugruntowaniu fachowej wiedzy, ale również odwiedza obiekty noclegowe funkcjonujące w naszym mieście. Program tych wizyt został pomyślany w ten sposób, aby uczniowie mogli porównać ofertę usług zarówno pensjonatu, hotelu, jak i sanatorium. To właśnie dlatego po odwiedzinach w „Zamku Dersława” oraz „Bristolu” przyszedł czas na 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny. Nie od dziś wiadomo, że mimo jednoznacznego zapisu w oficjalnej nazwie obiekt swoim charakterem oraz zakresem świadczonych usług bardziej przypomina hotel niż szpital. Podczas wizyty uczniowie mieli możliwość zapoznania się z typowym wyposażeniem poszczególnych typów pokoi, jak również z urządzeniami służącymi do świadczenia usług z zakresu odnowy biologicznej i specjalistycznych zabiegów medycznych. Warto dodać, że ZSTiO oraz WSZUR nie po raz pierwszy podejmują wspólne działania mające służyć propagowaniu usług tego niezwykłego obiektu. To właśnie dlatego jedna z edycji corocznie organizowanego w szkole Dnia Hotelarza odbyła się pod hasłem „Hotelowe oblicze szpitala”. Dzięki zajęciom warsztatowym przyszli adepci hotelarstwa po raz kolejny przekonali się, jak interdyscyplinarny charakter ma ich przyszła profesja.

Warsztaty hotelarskie „od kuchni”-7Warsztaty hotelarskie w ZSTiO to nie tylko zajęcia teoretyczne, ale również szansa na sprawdzenie w praktyce swoich umiejętności. A ponieważ istotną częścią usług oferowanych przez obiekty hotelowe jest ich oferta gastronomiczna, to adepci tego zawodu powinni poznać podstawowy sprzęt i wyposażenie bufetu czy kuchni. Do zaaranżowania typowego dla przerwy kawowej stołu poczęstunkowego wykorzystaliśmy różnorodny sprzęt z zakresu tak zwanego małego AGD - począwszy od malaksera, poprzez blendery, na kuchence mikrofalowej czy bemarach kończąc. Zajęcia cieszyły się dużym zaangażowaniem ze strony uczestników warsztatów.

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Poddziałanie:  brak.

Tytuł projektu: „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy”

Nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-26-032/13-00

Nazwa Beneficjenta: Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28 - 100 Busko – Zdrój

Czytaj więcej...

WARSZTATY GEODEZYJNE w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących-6W ramach realizacji Projektu „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbywają się warsztaty geodezyjne. Prowadzone  w formie ćwiczeń praktycznych pomiarowych, obliczeniowych i graficznych z elementami wykładu. Na ćwiczeniach pomiarowych uczniowie korzystają z dostępnego sprzętu pomiarowego dla geodezji. Przede wszystkim młodzież doskonali umiejętności posługiwania się tachimetrami elektronicznymi firmy TOPCON.

Czytaj więcej...

Warsztaty budowlane na Targach ENEX w Kielcach-4Grupa uczniów ZSTiO, realizująca warsztaty budowlane, wraz z prowadzącym p. Sławomirem Ma,j w ramach współpracy z firmami branżowymi, wybrała się na Targi do Kielc. Wystawcy targów ENEX stworzyli przestrzeń, w której blisko 100 firm z 4 krajów świata zaprezentowało maszyny oraz urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne, najnowsze technologie armatury sieciowej, kolektorów słonecznych, pieców opalanych drewnem czy kotłowni opalanych biomasą. Królowała tematyka energetyki, elektrotechniki i odnawialnych źródeł energii, która skupiła na sobie branżowe konferencje i indywidualne rozmowy niemal 100 wystawców i ponad 5000 zwiedzających. Stoiska targowe wypełnił najnowocześniejszy sprzęt związany z odnawianymi źródłami energii, wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii oraz eksploatacją urządzeń energetycznych i modernizacją już istniejących.

Czytaj więcej...

                                                         

_____________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Poddziałanie: brak.
Tytuł projektu: „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy”

Nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-26-032/13-00
Nazwa Beneficjenta: Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28 - 100 Busko – Zdrój

Czytaj więcej...

                                                         

_____________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE

 

W dniu 02.03.2015r. (poniedziałek) o godz. 14.45 w budynku Internatu w sali BK odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące udziału uczestników oraz przebiegu kursu "OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z WYŁĄCZENIEM SPECJALIZOWANYCH + BEZPIECZNA WYMIANA BUTLI".

 

Lista uczestników kursu, zakwalifikowanych na podstawie diagnozy doradztwa indywidualnego, a także harmonogram realizacji kursu (wraz z Adresem Wykonawcy), znajdują się w/w dołączonych załącznikach.

 

 


Lista do wydruku

                                                                         
Marzena Kornaś – Menadżer Projektu

Projekt „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy”

 WND-POKL.09.02.00-26-032/13

 Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko - Zdrój

KURS BARMAN - BARISTA 2015-10Kurs Barman- Barista został przeprowadzony w Zespole Szkól Technicznych w dniach 19-21.02.2015r., jako jedna z form wsparcia zawodowego w ramach realizacji Projektu „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy" realizowany przez Powiat Buski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Czytaj więcej...

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!