joomplu:9281

a-1

 Projekt „Dobry start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

DOBRY START I-2Projekt "Dobry start" został zakończony z dniem 30 września 2019 r.
Podsumowując, uczniowie klas drugich i trzecich Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju, wzięli udział w następujących kursach:
 • Kurs umiejętności interpersonalnych – 50 uczniów;
 • Kurs baristy – 30 uczniów;
 • Kurs prawa jazdy w kategorii „B” – 20 uczniów;
 • Kurs spawania metodami TIG i MAG – 20 uczniów;
 • Kurs obsługi mechanicznych wózków podnośnikowych („widłowych”) – 30 uczniów;
 • Staże zawodowe – 20.

Realizacja projektu przyczyniła się znacząco do poprawy jakości kształcenia poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów, a także doposażenie pracowni geodezyjnej – pozyskanie nowoczesnego urządzenie GPS do wykonywania profesjonalnych pomiarów geodezyjnych podczas zajęć lekcyjnych.

Obecnie przygotowywana jest  kolejna edycja, która ma być realizowana od stycznia 2020 roku.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju w ramach projektu „DOBRY START”, wezmą udział w następujących kursach:

 1. 29-30.09.2018r. - KURS UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH (I grupa)
 2. 06-07.10.2018r. - KURS UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH (II grupa)
 3. Od 20.10.2018r.-  rusza KURS DO OBSŁUGI WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA.

Ponadto trwają przygotowania do realizacji kursów: SPAWANIA METODAMI MAG i TIG, BARISTY i PRAWA JAZDY KAT. B

W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju w ramach projektu „DOBRY START”, wezmą udział w następujących kursach:

 1. 09.05.2018r. do 24.06.2018r. - KURS SPAWANIA metodą MAG oraz TIG.
 2. 12.05.2018r. do 03.07.2018r.- KURS DO OBSŁUGI WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA.
 3. 18.05.2018r. do 15.07.2018r.- KURS NA PRAWO JAZDY KATEGORII „B”.
 4. 07.06.2018r. do 10.06.2018r.- KURS BARISTY.
 5. 23.06.2018r. do 24.06.2018r.- KURS UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH.
 6. 03.07.2018r. do 31.08.2018r.- STAŻE ZAWODOWE dla uczniów kształcących się zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik architektury krajobrazu oraz technik hotelarstwa.

„Dobry start” - Projekt realizowany w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju wchodzi w fazę rekrutacji kandydatów do udziału w następujących kursach i stażach:

 • Kurs i egzamin na prawo jazdy kategorii B
 • Kurs i egzamin - wózki widłowe
 • Kurs i egzamin - spawanie metodą MIG/MAG/TIG
 • Kurs - barista
 • Kurs umiejętności interpersonalnych
 • Staż zawodowy

Wszelkich informacji dotyczących udziału w Projekcie udziela Pan Grzegorz Owsiński.

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju realizowany jest Projekt „Dobry start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Czytaj więcej...

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!