joomplu:9281

a-1

„Dobry start 2.0”

Od stycznia 2020 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju realizowany jest Projekt „Dobry start 2.0" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Realizacja Projektu będzie trwała do 30.09.2021 r.
W miesiącu lutym 2020 roku rozpocznie się rekrutacja kandydatów do Projektu, która obejmie uczniów klas drugich i trzecich technikum.

Uczniowie klas 2 i 3 technikum zainteresowani udziałem w projekcie Dobry start 2.0, mogą pobrać druki dokumentów, wypełnić drukowanym pismem i złożyć w sekretariacie szkoły:

 1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UCZNIA/UCZENNICY
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU UCZNIA/UCZENNICY
 3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Czerwiec 2020

 • Zakwalifikowanie uczniów do wybranych kursów.
 • Tworzenie list uczniów i przesłanie do koordynatora CERTES.
 • Uruchomienie pierwszych kursów dla uczniów, którzy deklarowali chęć uczestnictwa w wakacje.
 • Realizacja kursu baristy w dniach 22-25 czerwca 2020 roku.
 • Rozpoczęcie kursu na prawo jazdy kategorii B.

 • Barista-1
 • Barista-2
 • Barista-3
 • Barista-4
 • Barista-5
 • Barista-6
 • Barista-7
 • Prawo jazdy-1
 • Prawo jazdy-2
 • Prawo jazdy-3
 • Prawo jazdy-4
 • Prawo jazdy-5
 • Prawo jazdy-6
 • Prawo jazdy-7
 

W drugim kwartale 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19, rekrutacja do projektu prowadzona była w sposób zdalny za pomocą Office 365, dzięki temu iż wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju, mają założone skrzynki mailowe na tej platformie.

W celu realizacji zadań uwzględnionych w projekcie podjęte zostały następujące działania:

Kwiecień – Czerwiec 2020

 • Prowadzenie zdalnego naboru do kursów realizowanych w ramach Projektu DOBRY START 2.0
Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!