Obrazy na czoło-8

a-1

„Dobry start 2.0”

Od stycznia 2020 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju realizowany jest Projekt „Dobry start 2.0" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
Realizacja Projektu będzie trwała do 30.09.2021 r.
W miesiącu lutym 2020 roku rozpocznie się rekrutacja kandydatów do Projektu, która obejmie uczniów klas drugich i trzecich technikum.

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!