joomplu:9281

a-1

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła znalazła się wśród placówek,  którym Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał nieodpłatnie 75 tabletów wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. Stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzieloną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB, jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz oprogramowaniem. 

„Szkolny Pakiet Multimedialny OSE”  składa się z zestawów, których elementami są: tablet wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatura bezprzewodowa (Bluetooth) z etui, rysik oraz logotyp w formie naklejki do samodzielnego naklejenia na etui tabletu.
W dniu 10.12.2020 r. dwunastu uczniom naszej szkoły zostały użyczone  „Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” , które posłużą im do obowiązku realizacji nauczania zdalnego. Użyczenie sprzętu odbyło się na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem ucznia (uczniem pełnoletnim), a Dyrektorem Szkoły i obejmuje wyłącznie okres nauki zdalnej. Po tym czasie sprzęt musi zostać zwrócony do szkoły. Życzymy uczniom efektywnego korzystania z otrzymanego sprzętu oraz sukcesów w nauce.

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!