joomplu:9281

a-1
 • Na podstawie Zarządzenia nr 26 Naczelnego Dyrektora Kieleckiego Zjednoczenia Budownictwa z dnia 20 czerwca 1974 roku - z dniem 1 września 1974 roku utworzono przy Buskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Busku Zdroju Samodzielną Filię Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących Kombinatu Budownictwa Miejskiego w Kielcach;
 • Na podstawie Zarządzenie nr 97 Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
  z dnia  10 maja 1976 roku – z dniem  1 września 1976 roku  utworzono Technikum Budowlane dla Pracujących w Busku-Zdroju Buskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego;
 • Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania nr O.IIa-0141/12/78 z dnia 12 lipca 1978 roku - z dniem 1 września 1978 roku utworzono zbiorczy zakład szkolny o nazwie ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH Kombinatu Budowlanego w Kielcach z siedzibą w Busku Zdroju;
 • Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Kieleckiego z dniem 26 sierpnia 1982 roku następuje zmiana nazwy szkoły: dotychczasowy Zespół Szkół Budowlanych Kombinatu Budowlanego w Kielcach został zarejestrowany jako Zespół Szkół Budowlanych Buskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Busku - Zdroju."
 • 31 sierpnia 1992 roku - akt likwidacji publicznej szkoły przyzakładowej o nazwie Zespół Szkół Budowlanych Buskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Busku Zdroju;
 • 1 września 1992 roku - akt założycielski szkoły publicznej o nazwie ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH w Busku Zdroju;
 • 1 września 1992 roku - akt założycielski publicznej szkoły zawodowej o nazwie 3-letnie Technikum Budowlane na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej;
 • 1 września 1992 roku - akt założycielski publicznej szkoły zawodowej o nazwie 3-letnie Technikum Elektryczne na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej;
 • 1 września 1992 roku - akt założycielski publicznej szkoły zawodowej o nazwie 5-letnie Technikum Budowlane na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej;
 • 1 września 1992 roku - akt założycielski publicznej szkoły zawodowej o nazwie 5-letnie Technikum Elektryczne na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej;
 • 1 września 1992 roku - akt założycielski publicznej szkoły zawodowej o nazwie 5-letnie Technikum Ochrony Środowiska na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej;
 • 1 września 1994 roku - akt założycielski publicznej szkoły zawodowej o nazwie Policealne Studium Zawodowe w Busku Zdroju;
 • październik 1994 rok -  uroczyste obchody 20-lecia powstania Zespołu Szkół Budowlanych;
 • 1 września 1997 roku - akt założycielski publicznej szkoły zawodowej o nazwie 5-letnie Technikum Rolnicze w Busku Zdroju na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji;
 • 1 września 1999 roku - akt założycielski publicznej szkoły zawodowej o nazwie 5-letnie Technikum Geodezyjne na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej;
 • 1 września 1999 roku - akt założycielski publicznego szkoły ogólnokształcącej na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej o nazwie II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Busku Zdroju;
 • 19 listopada 1999 roku - akt nadania Zespołowi Szkół Budowlanych imienia KAZIMIERZA WIELKIEGO;
 • 19 listopada 1999 roku - uroczyste obchody 25-lecia powstania Zespołu Szkół Budowlanych;
 • 1 września 2002 roku - akt założycielski publicznego liceum ogólnokształcącego o nazwie II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BUSKU ZDROJU;
 • 1 września 2002 roku - akt założycielski publicznego liceum profilowanego o nazwie III LICEUM PROFILOWANE W BUSKU ZDROJU;
 • 1 września 2002 roku - akt założycielski publicznej zasadniczej szkoły zawodowej o nazwie ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3 W BUSKU ZDROJU.
 • 1 września 2002 roku - akt założycielski  publicznego technikum o nazwie TECHNIKUM NR 3
  W BUSKU ZDROJU;
 • 24 stycznia 2003 roku – zmiana nazwy szkoły - akt założycielski ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU;
 • 16 lipca 2004 r. – akt założycielski szkoły publicznej szkoły o nazwie TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO NR 2 W BUSKU-ZDROJU;
 • 30 maja 2005 roku – akt założycielski publicznego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego o nazwie I UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BUSKU-ZDROJU.
 • 4 listopada 2005 roku - uroczyste obchody 30-lecia szkoły;
 • 20 listopada 2009 roku  - uroczyste obchody 35-lecia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz 10-lecie nadania szkole imienia króla Kazimierza Wielkiego;
 • 27 czerwca 2013 roku – akt założycielski publicznej szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH  W BUSKU-ZDROJU w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju;
 • 25 października 2014 roku - uroczyste obchody 40-lecia szkoły;
 • 25 maja 2017 roku – uchwałą Rady Powiatu w Busku-Zdroju przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w BRANŻOWĄ SZKOŁĘ I STOPNIA NR 3 W BUSKU-ZDROJU;
 • 17 listopada 2017 roku,  podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych ZSTiO w Busku-Zdroju, zorganizowanej w hali PMOS, wmurowany został kamień węgielny pod budowę nowego obiektu dydaktycznego naszej szkoły;
 • 3 września 2018 roku – uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły. Obecnie placówka mieści się przy ulicy Kusocińskiego 3B.
 • 10 maja  2019 roku - uchwałą Rady Powiatu w Busku-Zdroju przekształcenie:

  - 4-letniego Technikum Nr 3 w Busku-Zdroju  w 5-LETNIE TECHNIKUM NR 3 W BUSKU-ZDROJU,
  - 3-letniego II Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju w 4-LETNIE II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
    W  BUSKU-ZDROJU,
  - 3-letniego  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w  Busku-Zdroju w 4-LETNIE  LICEUM
    OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA  DOROSŁYCH W  BUSKU-ZDROJU.

 • 20 marca 2020 roku – akt założycielski publicznej szkoły ponadpodstawowej o nazwie BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1 W BUSKU-ZDROJU w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju.
Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!