joomplu:9281

a-1

 

Krew możesz oddać:

Busko - Zdrój 
Klub Seniora, ul. Różana 2 
w każdy ostatni piątek miesiąca w godz. 9:00 - 12:30

Informacje dla krwiodawców

MOŻESZ ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ JEŚLI:

 • jesteś zdrowy
 • masz skończone 18 lat i posiadasz Dowód Osobisty lub paszport
 • masz odpowiednią wagę ciała (powyżej 50 kg)
 • nie chorowałeś na żółtaczkę, kiłę
 • nie chorujesz na choroby przewlekłe, wymagające przyjmowania leków na stałe
 • zapoznasz się z „Informacją o chorobach zakaźnych dla krwiodawców” i wypełnisz kwestionariusz dla krwiodawców
 • jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanego zabiegu operacyjnego, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała
 • nie jesteś na czczo

Dawcami krwi nie mogą być kobiety w ciąży i w okresie 6 miesięcy po porodzie oraz w okresie menstruacji i trzy dni po jej zakończeniu.

Czytaj więcej...

Nasza młodzież podzieliła się swoją krwią    -2Sześcioro uczniów z klas: III T G/K, III T A i II T H/K oddało krew 27 kwietnia 2018 r.w ambulansie  na terenie szpitala. Trzy osoby  oddały krew po raz pierwszy, natomiast dwóch uczniów z klasy III T A  podzieliło się krwią już po raz trzeci. Uczniowie, którzy wsparli potrzebujących swoją krwią należą do Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi i oddają krew na rzecz PCK.
Ogromnie cieszy fakt, że  mamy w szkole osoby,  które  przejawiają  wrażliwość  na drugiego człowieka oraz ukazują, jak wiele dobra i bezinteresowności drzemie w naszej młodzieży. Bardzo chcemy, aby idea  propagowana  przez Szkolne Koło PCK zyskiwała coraz szersze grono zwolenników.
W okresie wakacyjnym w szpitalach  występuje większe zapotrzebowanie  na krew z uwagi na  liczbę wypadków.  Dlatego też serdecznie zapraszamy do oddawania krwi w każdy ostatni piątek miesiąca w ambulansie na terenie Szpitala Rejonowego w Busku-Zdroju  oraz każdego dnia roboczego w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej.

Oddajemy krew-2W dniu 27.10.2017 młodzież z naszej szkoły brała udział w akcji oddawania krwi. Około 20 osób z Klubu Krwiodawstwa ZSTiO postanowiło pomóc osobom, dla których krew jest jedynym lekiem. Postawa naszych uczniów jest godna pochwały. Dziękujemy. E. Klimczak i B. Stańko

 • Dn. 11.10.2016 r. Uczniowie  uczestniczyli w warsztatach profilaktyczno-muzycznych pt: SZKOŁA WOLNA OD UZALEŻNIEŃ - DROGA DONIKĄD” w wykonaniu GRZEGORZA STĘPNIA z Oddziału Zamkniętego.
 • Październik – miesiącem „Różowej wstążki”; z tej okazji przeprowadzona została pogadanka z dziewczętami w internacie na temat profilaktyki raka piersi.
 • Dn.25.10.2016r. młodzież z klas trzecich i czwartych wysłuchała prelekcji pod hasłem: „Przełamujemy mity związane z oddawaniem krwi”, która została wygłoszona przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.
 • Uczniowie kl. 2 TGK, 2TH, 3TGK, 3TH, 4TA, 4TGH, 4TK wzięli udział w spotkaniu z p. Jadwigą Zapałą ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach i wysłuchali prelekcji na temat profilaktyki raka pt. „Kodeks walki z rakiem”.
 • 02 listopada 2016 r. w budynku szkoły odbyła się Akcja Honorowego Oddawania Krwi.  Do akcji przystąpili uczniowie klas trzecich i czwartych. Pracownicy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach pobrali od 33 pełnoletnich uczniów szkoły 14,85 litrów krwi.
 • Dn. 17.11.2016 r. w klasach: II TH, II TGK przeprowadzono etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia”. Największą liczbę punktów uzyskała uczennica kl. II TGK: Dominika Wieloch i zakwalifikowała się do etapu rejonowego olimpiady;
 • Dn. 22.11.2016 r. uczniowie klasy 2 TGK wzięli udział w kweście na rzecz PCK .
 • Wychowawcy klas: 4TGH, 3A ZSZ, 3B ZSZ  przeprowadzili pogadankę z rodzicami na temat: "Uczymy zdrowych nawyków żywieniowych - drugie śniadanie daje moc" -  22.11.2016 r.
 • W ramach obchodów „Dni Honorowego Krwiodawstwa” (20 – 26 XI) pełnoletni uczniowie oddali krew na rzecz PCK;
 • Honorowi krwiodawcy - uczniowie klasy 4TK wraz z opiekunką szkolnego koła PCK uczestniczyli w uroczystym spotkaniu z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, zorganizowanym przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża (25.11.2016 r.);  
 • Popularyzowanie zdrowego odżywiania w szkole z okazji Andrzejek przez uczniów klas: 1THK, 2 TA, 2TH pod hasłem "Smacznie, zdrowo, andrzejkowo!" - 30.11.2016 r.
 • Przedstawiciele klasy 2 TGK (2 os.) uczestniczyli w Powiatowym Konkursie "Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS?" i zajęli 3 miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych – 01.12.2016r.
 • Młodzież kl. 2TH (10 osób)  uczestniczyła w Świątecznej Zbiórce Żywności  z PCK – 09.12.2016 r.
 • Uczniowie kl. 2TH, 4TA zorganizowali zbiórkę pieniędzy na spotkanie opłatkowe w DPS w Słupi -15.11.2016 r.
 • Przedstawiciele klas: 1THK, 4TGH wzięli udział w wyjeździe do Domu Pomocy Społecznej w Słupi z życzeniami świątecznymi, upominkami dla podopiecznych oraz programem jasełek - 16.12.2016 r.
 • Pełnoletni uczniowie naszej szkoły przystąpili do XIV Edycji Turnieju pt.: „Młoda Krew Ratuje Życie”, który trwa do końca kwietnia 2017 r.;

Prelekcja o krwiodawstwie-3Pod takim hasłem odbyła się prelekcja przedstawicieli Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, która miała miejsce we wtorek 25 października  na sali gimnastycznej. Młodzież klas: 2 TH, 3 A, 3 TA, 3 TGK, 4 TA i 4 TK uzyskała odpowiedź na szereg wątpliwości związanych z oddawaniem krwi, np. jakie warunki należy spełnić, aby można było oddać krew, jak przygotować się do oddania krwi,  jakie są przeciwwskazania do oddawania krwi itp. Wszystkie przeciwwskazania można znaleźć na stronie www.twojakrew.pl Zapraszamy pełnoletnie osoby z dowodem osobistym do włączenia się w Akcję Honorowego Oddawania Krwi , która odbędzie się 2 listopada 2016r. na sali gimnastycznej w budynku A.

Opiekunowie: Beata Stańko, Ewa Klimczak

Szkolne Koło PCK współpracuje z Rejonowym Oddziałem PCK, który ma siedzibę przy ul. Kopernika w Busku-Zdroju. PCK jest organizacją działającą na zasadzie dobrowolności, jej członkowie mogą decydować o stopniu zaangażowania się w działalność koła.

Do podstawowych zadań Szkolnego Koła PCK należy:

 • wychowanie zdrowotne dzieci i młodzieży, które polega na zainteresowaniu zagadnieniami higieny i ochrony zdrowia, pogłębianiu wiadomości z zakresu zdrowego odżywiania, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, profilaktyki HIV/AIDS, profilaktyki raka piersi oraz walki z hałasem, chorobami zakaźnymi, alkoholizmem, nikotynizmem i narkomanią,
 • rozpowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa,
 • popularyzowanie zdrowego stylu życia,
 • doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozpowszechnianie tej umiejętności;
 • prowadzenie działalności opiekuńczo - społecznej wyrażającej się w uczestnictwie w akcjach pomocy organizowanych przez PCK na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, biednych, wielodzietnych, niepełnych, ofiar klęsk żywiołowych, katastrof oraz ludzi bezdomnych, samotnych i chorych polegających najczęściej na udziale w zbiórkach pieniężnych,
 • krzewienie idei Czerwonego Krzyża wśród młodzieży, mającej na celu popularyzowanie aktualnych zadań PCK i historii Czerwonego Krzyża.

Rok szkolny 2013/2014

Z inicjatywy Szkolnego Koła PCK dnia 12 grudnia 2013r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju zorganizowano akcję Honorowego Oddawania Krwi. Akcję poboru krwi obsługiwali pracownicy Świętokrzyskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Bez ich poświęcenia i pomocy nie udałoby się jej przeprowadzić. Za co bardzo dziękujemy. Młodzież, pracownicy szkoły i osoby indywidualne odpowiedzieli na akcję bardzo licznie przybywając, oddając krew i tym samym ratując życie wielu ludziom. Krew oddały 53 osoby, co stanowi blisko 24 litry najcenniejszego leku, który może przyczynić się do ratowania życia i zdrowia wielu potrzebującym. Członkowie Szkolnego koła PCK wyrażają przekonanie, że podczas podobnych akcji w przyszłości będzie nas równie dużo. Największa jednak będzie satysfakcja płynąca ze świadomości, że mogliśmy pomóc komuś w potrzebie.W imieniu organizatorów dziękujemy za piękną postawę i dar serca.
W piątek 13 grudnia 2013 roku w Busku-Zdroju odbył się rejonowy etap XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Naszą szkołę godnie reprezentowała Dominika Misiaszek z klasy III LO zajmując drugie miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Gratulujemy!
Od października 2013r. ruszyła XI Edycja Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem "MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE". Turniej trwa do końca kwietnia 2014r.Ty także możesz pomóc ludziom którym potrzebna jest krew. Nie musisz robić nic wielkiego, wystarczy, że oddasz krew w jednym z punktów krwiodawstwa. Oddając krew regularnie pomożesz wielu ludziom, a zarazem otrzymasz kartę honorowego dawcy krwi, która upoważni Cię do wielu zniżek i przywilejów! Jeżeli jesteś młodym, zdrowym człowiekiem nie zastanawiaj się! Jeśli masz ukończone 18 lat, nie chorowałeś w najbliższej przeszłości i nie jesteś przewlekle chory idź oddać krew!!! Zapraszamy!
26 listopada 2013 roku w klasach: II TG i III LO przeprowadzony został szkolny etap XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Największą liczbę punktów uzyskała uczennica kl. III LO: Dominika Misiaszek i awansowała do etapu rejonowego olimpiady;
Dnia 2 grudnia 2013r. uczennica kl. III TG/H: Sylwia Nowak wzięła udział w konkursie powiatowym „Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS;
w klasie 3 TGH odbyła się prelekcja na temat profilaktyki antynikotynowej i antynarkotykowej;
W dniu 23 października 2013r. uczniowie klas: 4TA, 4TG i 4TKS wzięli udział w warsztatach profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień pn. "Niebezpieczny związek";
Dn. 21 października 2013r. młodzież kl. 1A ZSZ wspólnie komponowała gablotę tematyczną w ramach projektu ,,Kultura bezpieczeństwa i zdrowia";
18 października 2013r. uczniowie klas: 1TA, 1TGH i 2A ZSZ uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych p.n. „Bezpieczne spotkania z żywą muzyką - bez używek";
Dn. 20 września 2013r. klasa 4TA zorganizowała zbiórkę pieniędzy na rzecz Hospicjum wMiechowie. Dziękujemy wszystkim uczniom za włączenie się do akcji.

Krew Darem Życia!

 

APEL!!!

KRWIODAWCO BRAKUJE TWOJEJ KRWI!!!

Dla chorych dzieci i dorosłych

Jeśli masz krew grupy:

A Rh+, A Rh-, 0 Rh+, 0 Rh-, B Rh-

przyjdź, oddaj krew

 26 listopada 2015r. w sali gimnastycznej budynku A.


Szkolne Koło PCK  zaprasza  do oddania krwi podczas AKCJI, która odbędzie się w ramach Turnieju  "MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE". Krew mogą oddać  osoby pełnoletnie, zdrowe, których waga wynosi powyżej 50 kg.

 

 

INFORMACJE DLA KRWIODAWCÓW

MOŻESZ ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ JEŚLI:

- jesteś zdrowy

- masz skończone 18 lat i posiadasz Dowód Osobisty lub nowe prawo jazdy

- masz odpowiednią wagę ciała (powyżej 50 kg)

- nie chorowałeś na żółtaczkę, kiłę

- nie chorujesz na choroby przewlekłe, wymagające przyjmowania leków na stałe

- zapoznasz się z "Informacją o chorobach zakaźnych dla krwiodawców” i wypełnisz kwestionariusz dla krwiodawców
- jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanego zabiegu operacyjnego, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała

- nie jesteś na czczo.

Dawcami krwi nie mogą być kobiety w ciąży i w okresie 6 miesięcy po porodzie oraz w okresie menstruacji i trzy dni po jej zakończeniu.

DROGA DAWCY:

Przy rejestracji otrzymasz „KWESTIONARIUSZ DLA DAWCY” (prosimy o jego rzetelne wypełnienie), w laboratorium oddasz próbkę krwi na morfologię , następnie lekarz przeprowadzi krótkie badanie fizykalne, wyjaśni Twoje wątpliwości, odpowie na pytania Jeśli dawca nie będzie odpowiadać wymaganiom zdrowotnym niezbędnym do oddania krwi, zostanie umieszczony w rejestrze dawców zdyskwalifikowanych tymczasowo lub na stałe. Zakwalifikowana osoba do oddania krwi lub jej składników, po opuszczeniu gabinetu lekarskiego, musi wypić kawę lub herbatę (otrzyma talon), a następnie udaje się do Pracowni Pobierania Krwi. Po oddaniu i krótkim odpoczynku dawca wraca do Rejestracji celem otrzymania przysługujących mu dokumentów. Każda porcja oddanej krwi lub osocza zostaje przebadana metodami i testami laboratoryjnymi najnowszej generacji. Wszystkie te czynności przeprowadza się po to, by Twoja krew była bezpieczna dla chorego. Twoje dane będą traktowane poufnie.
Podczas pierwszej wizyty możesz oddać krew pełną (450 ml).
Zgłaszając się następny raz możesz oddać: krew pełną 450 ml – co 8 tygodni (kobiety 4x w roku, mężczyźni 6x w roku), pobieranie krwi trwa od 8-10 min.;
450 ml krwi stanowi jedynie 8-9% ogólnej objętości krwi krążącej dorosłego człowieka, Twój organizm odtworzy bardzo szybko białka osocza i komórki krwi.
Dawca, w każdej chwili podczas donacji, może wycofać zgodę na oddanie krwi, a po oddaniu może poinformować, że jego krew nie nadaje się do przetoczenia, jeśli przypomni sobie istotne w tej sprawie fakty.
Nie ma schorzeń wynikających z wieloletniego oddawania ani przyzwyczajenia” organizmu.
Prawie wszystkie osoby oddające krew lub osocze czują się dobrze w trakcie i po pobraniu.

Do rzadkości należy przejściowy krwiak (siniec) w miejscu wkłucia, chwilowe drobne dolegliwości żołądkowe lub zasłabnięcie,eliminowane całkowicie przez krótki odpoczynek i/lub wypicie płynu. Występująone zwykle u osób nadwrażli-wych, przemęczonych, po wypiciu alkoholu poprzedniego dnia lub będących na czczo. Wyszkolony personel przy każdej niedyspozycji udzieli fachowej i skutecznej pomocy. Po oddaniu krwi należy pozostać w naszej(ych) placówce(ach) minimum 15 min. Każdy dawca krwi może otrzymaćwyniki badań, które zostały wykonane w RCKiK tzn. poziomu hemoglobiny, raz w roku całej morfologii z rozmazem krwi obwodowej, grupy krwi, wynik badańw kierunku nosicielstwa HBV, HCV i HIV oraz wynik testu kiłowego.

W przypadku nieprawidłowych wyników badań dawca jest wzywany listownie do RCKiK lub najbliższego Oddziału Terenowego. Lekarz osobiście informuje krwiodawcę, wręcza wyniki i ew. skierowanie do specjalisty. W takim przypadku konieczny jest jak najszybszy kontakt z naszą placówką celem ochrony Twojego zdrowia.

P A M I ĘT A J!

nie oddawaj krwi na czczo lub poinformuj o tym lekarza;

unikaj pożywienia zbyt bogatego w tłuszcze, zwłaszcza w godzinach poprzedzających pobranie krwi;

nie spożywaj alkoholu co najmniej 24 godziny przed oddaniem krwi

nawodnij organizm (płyny obojętne: woda mineralna, herbata, soki).

po oddaniu krwi także pij dużo płynów, unikaj większych wysiłków fizycznych, nie dźwigaj ciężarów w ręce, z której pobrano krew.

UWAGA

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych w ciągu 48 godzin od zakończenia pobrania krwi, prosimy o telefoniczne poinformowanie lekarza, który zakwalifikował do oddania krwi.

Osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, osoby pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do swoich zajęć nie wcześniej niż 12 godzin po oddaniu krwi.

Jeśli chcesz przystąpić do Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej zgłoś ten fakt przy rejestracji.

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!