Obrazy na czoło-8

a-1

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  1. Część pisemna 8 września2020 r.(wtorek), godz. 14:00
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne prezentacja i wypowiedź formuła od 2015) nie jest przeprowadzana.

Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego - do 30 września 2020 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach - do 30 września 2020 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach  - do 30 września 2020 r.

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!