ZAPRASZAMY DO NOWEJ SZKOŁY-2
NAJNOWSZE FILMY O NAS
TALKING HEADS

 

25 maja 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju Marszałkowie Województwa Adam Jarubas i Marek Szczepanik podpisali umowy w ramach działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jednym z zadań, które zostanie zrealizowane dzięki podpisaniu umów będzie budowa nowego budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju. Obecnie szkoła ma swoją siedzibę w dwóch oddalonych od siebie obiektach przy ulicy Bohaterów Warszawy 106 i 120. Nowy 3-kondygnacyjny budynek, połączony z halą sportową i warsztatami zawodowymi, będzie się mieścił przy ulicy Kusocińskiego. Placówka zostanie wyposażona w nowy sprzęt do celów dydaktycznych, klasopracownie, pracownie symulacyjne do nauki zawodu, nową salę biblioteczną. Starosta powiatu buskiego, Jerzy Kolarz zapewnia, że inwestycja ta zostanie zakończona najpóźniej 30 grudnia 2018 roku.
Jest to kolejny etap rozwoju naszej szkoły. Placówka prężnie pozyskuje środki na rozwój oferty szkoleniowej. Jako jedyna szkoła w powiecie realizuje staże zagraniczne dla uczniów, w ramach których młodzież ma zagwarantowany bezpłatny wyjazd i pobyt w Niemczech, Wielkiej Brytanii lub Hiszpanii. Uczestniczący w nich uczniowie nie tylko odbywają praktyki u zagranicznych pracodawców, ale także poznają język i kulturę odwiedzanego kraju.

Oferta bezpłatnych kursów dla wszystkich uczniów ZSTiO.
Nasza szkoła, jako jedyna z siedmiu placówek w województwie, realizuje we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego projekt „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy", w ramach którego uczniowie zyskają szansę odbycia następujących kursów kwalifikacyjnych:

Czytaj więcej...

VI Festiwal Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych-8W dniu 12 maja 2017r. w Busku-Zdroju odbył się VI Festiwal Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Gimnazjalnych, którego organizatorem był Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju. Patronat nad turniejem przyjął Starosta Buski Pan Jerzy Kolarz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pan Waldemar Sikora. W turnieju udział wzięło 8 drużyn reprezentujące gimnazja z terenu województwa świętokrzyskiego, a były to: Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju, które wystawiło drużynę dziewcząt i chłopców oraz Publiczne Gimnazjum w Czajkowie z drużyną dziewcząt. Ponadto w kategorii chłopców wystąpiły zespoły reprezentujące następujące gimnazja: Samorządowe Gimnazjum Nr 2 w Busku-Zdroju, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bogorii (2 drużyny), Gimnazjum w Michałowie i Gimnazjum w Węchadłowie.
W kategorii dziewcząt odbył się jeden mecz, który rozstrzygnął o zajętym miejscu, a w kategorii chłopców rozgrywki toczyły się najpierw w grupach eliminacyjnych. Odpowiednie miejsce zajęte w grupie, awansowało drużynę do gry o najwyższe miejsce w całym turnieju tj. kolejno V, III i I.

Czytaj więcej...

Uczniowie na Targach Budowlanych-1Dnia 11 maja uczniowie z klasy II TA, kształcący się w zawodzie technik budownictwa, byli obecni na Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA oraz Międzynarodowych Targach Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD w Kielcach. Podczas targów mieli możliwość zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem ogólnobudowlanym i drogowym. Zaznajomili się także z materiałami i nowoczesnymi technologiami stosowanymi w budownictwie drogowym. Uczniowie byli bardzo zainteresowani ofertami wystawców. Szczególnie ich uwagę zwrócił symulator pracy koparki, na którym mogli przez chwilę zostać jej wirtualnym operatorem.

Pamięci zbrodni katyńskiej-1                                                      „Jeśli ja zapomnę o nich, Ty Boże, zapomnij o mnie…”

Dnia 27.04.2017 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej. 13 kwietnia 1943 roku Niemcy ogłosili, że w lasku pod wsią Katyń niedaleko Smoleńska wojska niemieckie odkryły masowe groby oficerów polskich, wziętych do niewoli przez sowietów jesienią 1939 roku. 13 kwietnia 1990 r. Związek Radziecki oficjalnie przyznał się do popełnienia tej straszliwej zbrodni. Pochyliliśmy się nad mogiłami ofiar: Katynia, Starobielska, Ostaszkowa, zachowując pamięć o wojsku, które nie poległo z bronią w ręku, lecz zostało zamordowane strzałem w tył głowy. Tak zamordowana została polska inteligencja: oficerowie Wojska Polskiego, nauczyciele, lekarze, naukowcy, artyści, duchowni i dyplomaci. Ten bestialski mord nie miał nigdy wyjść na światło dzienne, był skrycie ukrywany, tak, jak wykonano wyrok. 


„Tej nocy zgładzono Wolność
W katyńskim lesie...
Zdradzieckim strzałem w czaszkę
Pokwitowano Wrzesień (...)
Zgładzono sprawiedliwość,
Prawdę i wolność zgładzono
Zgładzono w smoleńskim lesie
Pod obcej nocy osłoną...
I tylko p a m i ę ć została
Po tej katyńskiej nocy...
Pamięć n i e d a ł a się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy(...)
I woła o s p r a w i e d l i w o ś ć
I p r a w d ę po świecie niesie -
Prawdę o jeńców tysiącach
Zgładzonych w katyńskim lesie.” 

Przejdź do góry
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd